Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności


______________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

XI Priorytet "Kultura i dziedzictwo kulturowe"

Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym

Wartość Projektu: 231 102 642,80 pln
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 107 532 549,59 pln