Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Znak Dziedzictwa Europejskiego dla historycznego zespołu obiektów Stoczni Gdańskiej oraz ECS


Historyczny zespół obiektów Stoczni Gdańskiej – Sala BHP, Brama nr 2, plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 roku – oraz Europejskie Centrum Solidarności, prowadzące szerokie działania edukacyjne i promujące dziedzictwo Solidarności, wyróżnione zostały Znakiem Dziedzictwa Europejskiego. W ten sposób oznaczane są miejsca szczególnie istotne dla historii i kultury europejskiej, związane z ideą zjednoczenia oraz wartościami demokratycznymi i humanistycznymi o ponadnarodowym znaczeniu.

O przyznanie Znaku Dziedzictwa Europejskiego dla historycznego zespołu obiektów Stoczni Gdańskiej wnioskowało Europejskie Centrum Solidarności już w 2013 roku. Rolą znaku jest tworzenie możliwości do zdobywania i poszerzania wiedzy o wspólnym dziedzictwie kulturowym, a także wpływanie na rozumienie wartości demokratycznych i praw człowieka. Dlatego też, razem z obiektami historycznymi, ZDE wyróżnione zostało Europejskie Centrum Solidarności. ECS bowiem prowadzi szerokie działania edukacyjne i promujące dziedzictwo Solidarności w Polsce i środowiskach międzynarodowych. Sala BHP, Brama nr 2, plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 oraz murem z tablicami inskrypcyjnymi, to nie tylko miejsca doniosłych wydarzeń historycznych o skutkach międzynarodowych, gdzie zainicjowane zostały przemiany demokratyczne w Europie po 1989 roku. To miejsca, w którym atmosferze dialogu kształtowano w pokojowy sposób otwarte społeczeństwo obywatelskie, jeden z fundamentów współczesnej Europy.

ZDE po raz pierwszy przyznano w 2013 roku, jednak idea takiego wyróżnienia miejsc ważnych dla dziedzictwa europejskiego zaczęła się rozwijać dużo wcześniej, bo już w 2006 roku. W 2014 roku, oprócz zespołu związanego ze Stocznią Gdańską uhonorowano szesnaście innych miejsc, w tym dwa polskie punkty na mapie historii Europy: Konstytucja 3 maja i Unia Lubelska. O wyróżnienie rywalizowało 36 miejsc z 18 państw.

Znak Dziedzictwa Europejskiego został przyznany historycznemu zespołowi obiektów Stoczni Gdańskiej oraz ECS – 19 grudnia 2014 roku. Uroczyste wręczenie tablicy pamiątkowej odbyło się 15 kwietnia 2015 w Brukseli. A 29 sierpnia 2015 roku tablice te z honorami odsłonięto w Gdańsku.Wszystkie zdjęcia poza wyróżnionym: © European Commission / photo: Ezequiel Scagnetti