Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
21.09.2015

WYSTAWA | GALOP DO WOLNOŚCI

termin |  21–28 września 2015
wernisaż | 21 września,  poniedziałek, godz. 14.00 
miejsce | ECS, biblioteka (I piętro)
wstęp | wolny

GALOP DO WOLNOŚCI

Wystawa w ramach programu
EKONOMIA KU WOLNOŚCI
– CZYLI DOBRA ROBOTA NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB SKAZANYCH

Cel programu | To pierwsza w kraju taka inicjatywa readaptacyjna, której celem jest przygotowanie więźniów i osadzonych do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy po tym, jak wyjdą na wolność. W tym celu wykorzystywane są narzędzia z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, przedsiębiorczości społecznej oraz edukacji kulturalnej i artystycznej. W ramach programu podejmowane były również działania na rzecz promocji przedsiębiorczości społecznej
i przełamywania stereotypów dotyczących osób wykluczonych. Przesłaniem było także aktywne propagowanie idei łączenia lokalnych sił na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
i wyznaczania kierunków rozwoju.

Konkurs plastyczny | Jednym z elementów programu był konkurs plastyczny „Galop do wolności”, adresowany do osadzonych w zakładach karnych oraz aresztach śledczych okręgu gdańskiego. Bohaterami prac miały być konie, a formuła umożliwiała wiele form wyrazu: rzeźba, malarstwo, rysunek, plakat, rękodzieło, makrama, wyroby ze sznurka, chleba, gliny…
Na ekspozycji prezentowane są najlepsze prace spośród 60 nadesłanych na konkurs.


REALIZATORZY PROGRAMU
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota w Gdańsku
Zakład Karny w Sztumie
Spółdzielnia Socjalna „Iskra” w Sztumskim Polu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierzgoniu

PATRONAT
płk Radosław Chmielewski, dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku

WSPÓŁPRACA
Europejskie Centrum Solidarności