Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

W ramach seminariów badawczych ECS, podejmowane są problemy z zakresu historii najnowszej czy szeroko rozumianych nauk społecznych i politycznych. Celem seminariów badawczych jest pogłębiona dyskusja i analiza problemów naukowych w gronie ekspertów, wymiana doświadczeń badawczych i podejmowanie nowych wyzwań naukowych. Zapraszamy do uczestnictwa i współorganizacji naszej serii seminariów badawczych oraz dzielenia się wynikami swoich badań.