Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
08.06.2015

Salon młodopolski im. Arama Rybickiego

Europejskie Centrum Solidarności oraz Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego
serdecznie zapraszają na
XXXI odsłonę Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego

Sen o potędze – Nowy ład XXI wieku


Nasze zaproszenie przyjął: Pierre Buhler
Spotkanie poprowadzi: Aleksander Hall

Spotkanie jest połączone z promocją nagrodzonej w 2012 roku w kategorii najlepsza książka o tematyce geopolitycznej przez stowarzyszenie Antenois książki Pierra Buhlera O potędze w XXI wieku.

data |
8 czerwca 2015, poniedziałek, godz. 18
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, audytorium, Gdańsk, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

Pierre Buhler, francuski dyplomata, ekonomista, politolog. Członek francuskiej delegacji na Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (1982–83), następnie pełnił służbę w Ambasadzie Francji w Warszawie (1983–1985) i w Moskwie (1985–1988). Powołany w 1993 roku do funkcji pierwszego radcy Ambasady Francji w Waszyngtonie, wchodził między innymi w skład francuskiej delegacji podczas negocjacji pokojowych w Dayton na temat Bałkanów (listopad 1995 r.). W latach 2006–2009 Ambasador Francji w Singapurze, a od maja 2012 roku ambasador Francji w Warszawie. Wykładowca akademicki, publicysta, autor licznych artykułów i książek m.in. Polska Droga do Wolności (1997), O potędze w XXI wieku (2011) oraz Anatomia Oszustwa, Polska w czasach komunizmu (2014). Kawaler francuskiego Orderu Zasługi oraz Legii Honorowej; odznaczony krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2012 r.). W 2010 roku Europejskie Centrum Solidarności przyznało mu Medal Wdzięczności.

Aleksander Hall, polityk i historyk, działacz opozycji komunistycznej w PRL. W 1977 przystąpił do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, współtworzył i redagował pismo „Bratniak”. W lipcu 1979 wziął udział w zakładaniu Ruchu Młodej Polski i był jego liderem. W sierpniu 1980 uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od grudnia 1988 działał w Komitecie Obywatelskim przy Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” Lechu Wałęsie, a w 1989 uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W rządzie Tadeusza Mazowieckiego sprawował urząd ministra (1989–1991), był posłem na Sejm z listy Unii Demokratycznej (1991–1993) i z listy Akcji Wyborczej Solidarność (1997–2001). Jest wykładowcą, publicystą i autorem książek m.in. Naród i państwo w myśli politycznej Charles’a de Gaulle’a (2005), Historia francuskiej prawicy 1981–2007 (2009), Osobista historia III Rzeczypospolitej (2011). Odznaczony Orderem Orła Białego (2010) oraz najwyższym odznaczeniem Republiki Francuskiej Orderem Oficera Legii Honorowej (2015).