Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE. ZJEDNOCZENIE NIEMIEC

Ważnym zagadnieniem poruszanym na łamach drugiego obiegu była bieżąca sytuacja polityczna w Niemczech. Autorzy próbowali m.in. przewidywać wpływ zmian władzy w RFN na stosunki z Polską (tekst Stanisława Kisielewskiego pt. Strauss a Polacy). Niektórzy z autorów stawiali pytania na temat roli Niemiec w Europie (tekst Janusza Reitera). Na łamach prasy drugoobiegowej przewidywano również zjednoczenie Niemiec i jego znaczenie dla stosunków politycznych w Europie (tekst Franciszka M. Drausa). Rozważano również stanowisko, jakie powinni zająć Polacy w odniesieniu do niemieckich dążeń zjednoczeniowych (teksty Wojciecha Giełżyńskiego, Andrzeja Szczypiorskiego, Krzysztofa Wolickiego pod pseudonimem „Timur”).
 
 1. „Timur” [Krzysztof Wolicki], Niemcy, „Krytyka”, 1979 nr 5, s. 97–112.

 2. Stefan Kisielewski, Strauss a Polacy, „Krytyka”, 1979, nr 5, s. 20–30.

 3. Andrzej T. Jarmakowski, Polska a Niemcy, „Bratniak”, 1979, nr 19, s. 8–12.

 4. Bronisław Kotowicz [Andrzej Szczypiorski], Niemcy? Jacy Niemcy?, „Krytyka”, nr 7, 1980, s. 251–257.

 5. „Timur” [Krzysztof Wolicki], Replika, „Krytyka”, nr 7, 1980, s. 258–262.

 6. Mieszek Morfeusz [Adam Chajewski], Polacy wobec kwestii niemieckiej, „Niepodległość”, 1982, nr 10, s. 16–17.

 7. Karol Polak [Adam Strug], Herzlich willkommen, „Wyzwolenie”, 1984, nr 10-11-12, 1984, s. 14–17.

 8. „Justyn” [Artur Hajnicz], Kwestia niemiecka i kryzys polskiej polityki zagranicznej, „Krytyka”, nr 19–20, 1985, s. 151–165.

 9. K. Grodkowski [Kazimierz Dziewanowski], Polski problem – Niemcy, „Tygodnik Mazowsze”, 1986, nr 156, s. 3.

 10. Janusz Białołęcki [Janusz Onyszkiewicz], Czy potrzebna jest nowa Ostpolitik? [Polemika z artykułem K. Grodkowskiego Polska a Niemcy (TM nr 156)], „Tygodnik Mazowsze”, 1986, nr 166, s. 1–2.

 11. Jan Józef Lipski, Antyniemiecka karta reżimu warszawskiego, „Puls”, 1984/1985, nr 24, s. 113–117.

 12. Janusz Reiter, Niemcy w Europie, „Res Publica”, 1987, nr 3, s. 80–84.

 13. Franciszek M. Draus, Niemcy, Polska i Europa, „Aneks”, 1987, nr 46–47, s. 58–69.

 14. Ryszard Holzer, Jeden + Jeden = Jeden, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, 1989, nr 206, s. 12

 15. Wojciech Giełżyński, Czy jest czwarta droga, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, 1989, nr 214, s. 4–5.

 16. Eligiusz Lasota, Wszystko inaczej, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, 1989, nr 215, s. 3–4.

 17. Leszek Żyliński, Niemieckie spory o Mitteleuropę, „Res Publica”, nr 6, 1989, s. 16–22.