Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
24.11.2016

STACJA TRANSFORMACJA SKANUJE | wykład

„SZTUKA - o projektach artystycznych w przestrzeni miejskiej” / MICHAŁ ZNOJEK

termin
| 24 listopada, godz. 18
miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, antresola
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
wstęp | wolny

Działania artystyczne podejmowane w przestrzeni miejskiej mają wielopłaszczyznowy wymiar. Sztuka wchodząca w przestrzeń nie tylko ją animuje czy ożywia, ale tez kształtuje. Na spotkaniu z artystą Michałem Znojkiem dowiemy się, jak na przestrzeń miejską patrzą artyści i w jaki sposób inspiruje ona ich do podejmowania działań, angażujących jej mieszkańców lub przypadkowych przechodniów.

„Od czasu greckiego oświecenia przyroda definiowana jest w opozycji do techniki i konwencji, a zatem w opozycji do tego, co powstało dzięki człowiekowi — poprzez pracę i uspołecznienie. Nowożytność odtwarza te klasyczne dychotomie, przeciwstawiając przyrodę cywilizacji, kulturze, życiu miejskiemu i w ogóle — miastu. W nowożytności przyrodę jako wartość odkrywa dla siebie dążące do władzy mieszczaństwo, mieszkaniec miasta — a dokładniej miejski intelektualista, który teraz definiuje, czym jest przyroda.”

G. Bohme, Estetyka i filozofia przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego

Więcej informacji:
www.f-alt.org/pl/
www.facebook.com/events/649734291872846/


Stacja Transformacja to cykl spotkań organizowanych przez Fundację Alternativa w partnerstwie z Europejskim Centrum Solidarności.