Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
02.11.2015

SALON MŁODOPOLSKI im. ARAMA RYBICKIEGO

Europejskie Centrum Solidarności oraz Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego
zapraszają
na XXXIV odsłonę Salonu Młodopolskiego im. Arama Rybickiego

Co wzmacnia i osłabia dziś Unię Europejską

Nasze zaproszenie przyjął: Marek Prawda
Spotkanie poprowadzi: Grzegorz Grzelak

Marek Prawda – socjolog i dyplomata, autor wielu publikacji na temat socjologii i relacji polsko–niemieckich. W 1984 roku obronił pracę doktorską w zakresie socjologii pracy. W latach 80. działał w Solidarności, w 1989 roku był członkiem Komitetu Obywatelskiego na warszawskim Żoliborzu, koordynował pomoc dla uchodźców z NRD przybywających do Polski. W latach 1990–1992 pracownik naukowy Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Od 1992 roku pracuje w polskiej dyplomacji. W latach 2001-2005 ambasador Polski w Szwecji, w latach 2006–2012 ambasador Polski w Niemczech. We wrześniu 2012 roku objął funkcję Stałego Przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej. Odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.

dr Grzegorz Grzelak − socjolog, geograf, wykładowca akademicki. Współzałożyciel i uczestnik Ruchu Młodej Polski i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1980−1981 szef Sekretariatu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W końcu lat 80. działał w ruchu komitetów obywatelskich. W 1991 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Od początku lat 90. radny Gdańska, później wojewódzki; wieloletni przewodniczący Sejmiku. Współtwórca reformy regionalnej państwa. Autor prac o samorządzie, polityce regionalnej i Pomorzu.