Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

RADA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Radę ECS – na mocy Statutu ECS – powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.
W skład Rady ECS wchodzą przedstawiciele: prezydenta miasta Gdańska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Samorządu Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność”, Fundacji Centrum Solidarności, Lecha Wałęsy oraz przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego.
Posiedzenia Rady ECS odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
Kompetencją tego gremium jest: zatwierdzanie planu strategicznego działania ECS i składanie wniosków do niego, ocena realizacji celów stawianych instytucji przez Statut, raz do roku podsumowywanie działalności ECS oraz odbieranie sprawozdania dotyczące działalności muzealnej, edukacyjnej, naukowej i kulturalnej wraz planem finansowym. Rada zatwierdza także wydatki ECS.

kadencja 2021—2025

przedstawiciel Fundacji Centrum Solidarności
Bogdan Lis — przewodniczący
przedstawiciele prezydenta Gdańska
Aleksandra Dulkiewicz — wiceprzewodnicząca
Władysław Frasyniuk
Jacek Taylor — sekretarz
prof. Ireneusz Krzemiński
prof. Krystyna Zachwatowicz-Wajda
przedstawiciele ministra kultury i dziedzictwa narodowego
Adam Chmielecki
dr Jan Hlebowicz
Kazimierz Klawiter
dr Wojciech Turek
przedstawiciele samorządu województwa pomorskiego
Jan Kozłowski
Władysław Zawistowski
przedstawiciele NSZZ „Solidarność"
wakat
wakat
przedstawiciel Lecha Wałęsy
Krzysztof Pusz
przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego ECS
Bogdan Borusewicz

KOLEGIUM HISTORYCZNO-PROGRAMOWE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI

Kolegium Historyczno-Programowe ECS – jak postanawia Statut ECS – powołuje prezydent miasta Gdańska, w uzgodnieniu z pozostałymi założycielami, czyli: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządem Województwa Pomorskiego, NSZZ „Solidarność” i Fundacją Centrum Solidarności.
W skład Kolegium Historyczno-Programowe ECS wchodzą cieszący się powszechnym uznaniem historycy, intelektualiści i przedstawiciele życia publicznego.
Posiedzenia Kolegium Historyczno-Programowe ECS zwołuje jego przewodniczący.
Gremium to opiniuje plan strategiczny działania ECS, program wieloletni i bieżącą działalność instytucji oraz składa wnioski do ich treści, może także przedkładać propozycje zmian w Statucie ECS.
 
kadencja 2021—2025

Bogdan Borusewicz — przewodniczący
Anne Applebaum
Monika Chabior
Krzysztof Czyżewski
Jacek Fedorowicz
prof. Andrzej Friszke
prof. Mirosława Grabowska
Jolanta Gumula
prof. Aleksander Hall
Alicja Knast
prof. Paweł Kowal
dr Dominika Kozłowska
Henryk Majewski
dr Anna Mazurkiewicz
prof. Georges Mink
dr Michał Niezabitowski
prof. Cezary Obracht-Prondzyński
prof. Małgorzata Omilanowska
Alicja Pacewicz
prof. Janusz Rachoń
dr Iwona Reichardt
prof. Dariusz Stola
dr Anna Strzałkowska
Barbara Szczepuła
Ludwika Wujec