Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Jeżeli jesteś studentką/studentem archiwistyki, historii sztuki lub muzealnictwa, to Dział Archiwum jest idealnym miejscem, w którym możesz nie tylko odbyć obowiązkowe praktyki studenckie, ale także zobaczyć z bliska jak wygląda proces opracowywania dokumentacji historycznej, pozyskiwania pamiątek, identyfikowania i opracowywania naukowego fotografii oraz projektowania wystaw. Szeroki obszar działań w połączeniu z różnorodnym materiałem historycznym zapewnia gruntowe wprowadzenie w tajniki pracy archiwisty i muzealnika. Dotychczas współpracowaliśmy ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Uniwersytetu Bukaresztańskiego, jednak jesteśmy otwarci również na inne uczelnie i instytucje.

W zależności od bieżących projektów i celów dajemy ci możliwość zapoznania się z:
  • procesami pozyskiwania, przechowywania oraz opracowywania materiałów historycznych (archiwalia, pamiątki historyczne, fotografie)
  • wykonywaniem kwerend, udostępnianiem materiałów historycznych (w tym objętych prawami autorskimi) oraz wypożyczeniami międzyinstytucjonalnymi pamiątek historycznych
  • digitalizacją materiałów historycznych
  • projektowaniem wystaw czasowych i pracami związanymi z funkcjonowaniem wystawy stałej ECS
oraz udziału w realizacji innych projektów działu.

Praktyki w Dziale Archiwum to także doskonała okazja do zdobycia lub pogłębienia wiedzy merytorycznej z zakresu historii współczesnej, prawa autorskiego i historii sztuki pod kierunkiem specjalistów w swoich dziedzinach.
Zgłoszenia oraz wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: archiwum@ecs.gda.pl.