Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Pracownicy

WYDZIAŁ NAUKOWY
  dr PRZEMYSŁAW RUCHLEWSKI
zastępca dyrektora ds. naukowych
kierownik

tel.: 58 772 40 56
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl
 
Studiował historię, nauki polityczne oraz politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obronił doktorat z nauk humanistycznych (2014). Od 2010 roku pracuje w Europejskim Centrum Solidarności. Autor ponad trzydziestu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski. Redaktor pisma „Wolność i Solidarność”.
Naukowo zajmuje się najnowszą historią Polski i historią Kościoła katolickiego w Polsce. Autor m.in. „Czas Przełomu. Solidarność 1980–1981” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2010), „O Polskę wolną! O Polskę solidarną!” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2011), „Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976–1981” (współred. W. Polak, J. Kufel, 2012).
biogram | → academia.edu
  dr Judyta Bielanowska
tel.: 58 772 40 38
e-mail: j.bielanowska@ecs.gda.pl

Doktor nauk społecznych z zakresu nauk o polityce (2020). Absolwentka politologii oraz bezpieczeństwa wewnętrznego na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, recenzji oraz sprawozdań z zakresu najnowszej historii Polski. Sekretarz redakcji czasopism naukowych. Organizatorka i uczestniczka licznych konferencji, kongresów oraz sympozjów naukowych. Nauczyciel akademicki.
Jej zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim przywództwo polityczne w systemach totalitarnych i autorytarnych, okoliczności wprowadzenia i uwarunkowania społeczno-polityczne stanu wojennego w Polsce oraz zagadnienia dotyczące transformacji systemowej w Europie Środkowo-Wschodniej.
  dr Konrad Knoch
tel.: 58 772 40 60
e-mail: k.knoch@ecs.gda.pl

Doktor nauk historycznych (2011), pracownik Działu Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego (2012). Kierował pracą zespołu tworzącego wystawę stałą ECS. Redaktor sekcji tematycznej „Historia mediów i dziennikarstwa” w czasopiśmie „Media Biznes Kultura”.
Przygotował m.in. prace pod tytułem „Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ »Solidarność« Region Gdańsk w latach 1982–1989”, opublikowaną w książce pod red. prof. Andrzeja Friszkego „Solidarność podziemna 1981–1989” (2006) oraz „Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979–1990”, książkę nagrodzoną w konkursie na najlepszy debiut historyczny (2012). Autor artykułów poruszających problematykę prasy niezależnej i oficjalnej w PRL, biogramów działaczy opozycji, dokumentuje działania podziemnych wydawców.
  dr Jakub Kufel
tel.: 58 772 40 58
e-mail: j.kufel@ecs.gda.pl

Studiował historię i politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zarządzanie projektami na Politechnice Gdańskiej. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2013). Był stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W okresie studiów realizował projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. W Europejskim Centrum Solidarności pracuje od 2010 roku. Zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzi własne prace badawcze. Jego zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji, bezpieczeństwa społecznego w okresie transformacji systemowej. Adiunkt w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie UMK, wykładowca akademicki, organizator licznych konferencji naukowych, autor kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych, m.in. „Opozycja demokratyczna w latach 1976–1981” (2012), „Czas przełomu. Solidarność 1980–1981” (2010). Autor monografii „Między konfliktem a współdziałaniem. Linie zróżnicowania programowego KOR i ROPCiO w latach 1976–1980” (2017).
biogram | → academia.edu
  dr Grzegorz Piotrowski
tel.: 58 772 40 59
e-mail: g.piotrowski@ecs.gda.pl

Studiował etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię w ramach Interdyscyplinarnych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji obronił rozprawę doktorską „Alterglobalists in postsocialism: A study of Central Eastern European Activists” (2011). Od tego czasu pracował na Uniwersytecie Sodertorn w Szwecji przy wielu projektach badawczych, obecnie realizuje projekt dotyczący antyrasistowskich mobilizacji w krajach regionu Morza Bałtyckiego. Był stypendystą Volkswagen Stiftung (Budapeszt) i Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (Berlin) oraz Centre for Baltic and East European Studies. Od lat zajmuje się problematyką społeczeństwa obywatelskiego i radykalną transformacją ruchów społecznych politycznych i oddolnych. Pisze o alterglobalistach, anarchistach i squattersach.
biogram | → academia.edu
biogram | → researchgate.net
PEŁNOMOCNIK DYREKTORA DS. NAUKOWYCH
  dr JACEK KOŁTAN
tel.: 58 772 40 55
e-mail: j.koltan@ecs.gda.pl

Filozof i politolog, wydawca, studiował na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obronił na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jest pełnomocnikiem Dyrektora ds. naukowych w Europejskim Centrum Solidarności. Interesuje się rozwojem współczesnej teorii społecznej i politycznej, hermeneutyką, antropologią filozoficzną i fenomenologią. W dotychczasowych badaniach zajmował się m.in. historią idei solidarności, ruchami społecznymi, pojęciem dizajnu społecznego i przeobrażeniami współczesnej tożsamości podmiotu. Był stypendystą fundacji KAAD w Berlinie i visiting scholar CUA w Waszyngtonie. Wykłada na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Kolegium Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikował m.in. „Kontrrewolucja u bram” (współred., 2020), „Solidarność, demokracja, Europa” (współred., 2020), „Przesilenie. Nowa kultura polityczna” (red., 2016), „Solidarność i kryzys zaufania” (red., 2014), „Obywatele ACTA” (współred., 2014), „Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia” (współred., 2014) oraz monografię „Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths” (2012).
biogram | → academia.edu
biogram | → researchgate.net