Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
12.12.2014

Posiedzenie Rady Europejskiego Centrum Solidarności

Radę Europejskiego Centrum Solidarności tworzą:

Bogdan Borusewicz – przewodniczący Kolegium Historyczno-Programowego ECS
Lech Wałęsa
Przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
Władysław Frasyniuk
Adolf Juzwenko
Andrzej Paczkowski
Andrzej Wielowieyski
Przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska:
Paweł Adamowicz
Tadeusz Gocłowski
Ireneusz Krzemiński
Janusz Reiter
Jacek Taylor
Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego:
Jan Kozłowski
Władysław Zawistowski
Przedstawiciele NSZZ „Solidarność”:
Bogdan Biś
Roman Gałęzewski
Przedstawiciel Fundacji Centrum Solidarności:
Ewa Zydorek