Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

PRZYSZŁOŚĆ POLSKI

W prasie drugiego obiegu nie ograniczano się do omówienia aktualnej sytuacji PRL, ale wysuwano również propozycje dotyczące ustroju polityczno-gospodarczego przyszłej niekomunistycznej Polski. Przewidywania autorów ograniczały się niekiedy jedynie do próby odpowiedzi na pytanie, jaka mogłaby być przyszła Polska (tekst Bohdana Cywińskiego). W kilku tekstach szeroko opisywano przyszły ustrój Polski (przede wszystkim artykuł Normana Pieniążka pod pseudonimem „Józef Kisielewski”). Zostały również umieszczone teksty dotyczące roli opozycji w przyszłym systemie (teksty pt. Opozycja ’91).
Przewidywano również rozłam dawnej opozycji w momencie rozpoczęcia faktycznej działalności parlamentarnej. Zakładano, że gdy pojawią się prawdziwe problemy polityczne, a także możliwość i konieczność ich rozwiązania przez samą opozycję, dojdzie do rozbieżności światopoglądowych. Zniknąć musiał czynnik jednoczący, który stanowił sprzeciw wobec PZPR i PRL (tekst Marcina Króla).
 
 1. Waldemar Kuczyński, Demokracja a gospodarka publiczna, „Krytyka”, 1980, nr 7, s. 13–28.

 2. Józef Kisielewski, Ustrój wolnej Polski, „Niepodległość”, 1984, nr 26, s. 13–18.

 3. Bohdan Cywiński, Polska, jaka może być…, „Puls”, 1985 nr 27, s. 138–150.

 4. Wolne państwo wolnych obywateli, czyli marzenia o Polsce, „Wyzwolenie”, 1986, nr 3 (18), s. 21–22.

 5. Bronisław Geremek, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 5, s. 2–4.

 6. Stanisław Stomma, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 5, s. 5–6.

 7. Kazimierz Dziewanowski, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 6, s. 9–11.

 8. Krzysztof Kozłowski, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 6, s. 11.

 9. Gabriel Janowski, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 8, s. 6–7.

 10. Jan Lityński, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 8, s. 7–8.

 11. Tadeusz Syryjczyk, Opozycja ’91, „Res Publica”, 1988, nr 9, s. 4–6.

 12. Paweł Śpiewak, Po Okrągłym Stole, „Res Publica”, 1989, nr 4, s. 24–29.

 13. Adam Mielczarek, Wewnątrz czy poza systemem?, „Res Publica”, 1989, nr 4 s. 29–32.

 14. Marcin Król, W parlamencie i poza nim, „Res Publica”, 1989, nr 4, s. 33–34.

 15. Ireneusz Białecki, Co dalej z „Solidarnością”?, „Res Publica”, 1989, nr 4, s. 34–36.

 16. Tomasz Łubieński, I dowcip, i heroizm, „Res Publica”, 1989, nr 4, s. 36–37.

 17. Paweł Kuczyński, „Solidarność” – problemy instytucjonalizacji, „Aneks”, 1989, nr 53, s. 18–27.