Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

PROJEKT „CROSSROADS IN HISTORY”

Europejskie Centrum Solidarności bierze udział w projekcie CROSSROADS IN HISTORY, finansowanym w ramach INTERREG - Bałtyk Południowy. Projekt powstał w celu rozwoju porozumienia między historykami i edukatorami z muzeów w Szwecji, Litwie, Polsce i Niemczech. Wraz ze wzrostem roli muzeów jako centrów społecznościowych pojawia się możliwość wykorzystania ich struktur do rozmów o współczesnych zjawiskach społecznych oraz do wzmacniania struktur społecznych.Celem projektu jest promocja tożsamości regionalnej przy użyciu międzynarodowej metody Time Travel, w której pracują współpracujące muzea. Po pełnym wdrożeniu projektu powstaną lokalne podręczniki zawierające scenariusze zajęć z wykorzystaniem metody. W czasie zajęć prowadzonych tą metodą omawiane będą zagadnienia związane z szeroko rozumianą migracją, zarówno emigracją, jak imigracją. Pozwoli to na spojrzenie na problem z różnej perspektywy narodowej i regionalnej. Współpraca muzeów z regionu Bałtyku Południowego - Kalmaru, Wismaru, Kłajpedy i Gdańska pozwala na zbudowanie sieci współpracy instytucji kultury pracujących podobnymi metodami upowszechniając dziedzictwo kulturowe.
Innowacyjność projektu CROSSROADS IN HISTORY polega na identyfikacji współczesnych wyzwań poprzez odwołanie do wydarzeń historycznych i omówienie ich w perspektywie historycznej. Innym aspektem innowacyjności projektu jest prezentacja perspektywy historycznej wobec współczesnych wyzwań w formie aktywnego odgrywania ról, zamiast tradycyjnej ekspozycji muzealnej. Innowacyjna metoda Time Travel polegająca na odgrywaniu ról, wcielaniu się w losy osób, pozwala poruszać ważne problemy świata współczesnego z wykorzystanie lokalnej historii. Aktywna metoda nauczania stanowi doskonałe uzupełnienie pracy z wystawą, zabytkiem czy przestrzenią historyczną.


The goal of the project is to promote regional identity through the multinational Time Travel method used by participating museums. When the CROSSROADS project is implemented, it will it will produce the manual for a role-play in each country addressing the issue of migration, both emigration and immigration. It allows to look at the same historical issue from the regional perspective to learn about other nations’ views on the current issue or to address controversial issues in a friendly and pragmatic atmosphere. The collaboration of the South Baltic museums from Kalmar, Wismar, Gdańsk and Klaipeda builds a strong network of partner institutions that are using similar methods, and present their heritage to children and adults in a sensitive manner.
The innovation in the CROSSROADS IN HISTORY project is to start with the present and search for important challeges and opportunities that can be compared to historical events and discussed within the historical perspective. Another innovation is to preent historical perspective on current issue in form of an active role-play instead of a traditional exhibition.