Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

O Bibliotece

Kim jesteśmy?

Jesteśmy biblioteką naukową o charakterze publicznym. Ze względu na zakres tematyczny zbiorów zaliczamy się do bibliotek specjalnych. Działamy w ramach większej jednostki będącej instytucją kultury zarejestrowaną również jako instytucja naukowa. Obsługując macierzystą instytucję jesteśmy jednocześnie tzw. biblioteką fachową.

O naukowym charakterze biblioteki decyduje rodzaj posiadanych zbiorów, naukowy sposób ich opracowania - spełniający wymogi wymiennych, międzynarodowych standardów katalogowania (biblioteka ECS od 2008 r. współtworzy narodowy katalog Nukat), naukowy warsztat informacyjny (katalogi, repozytoria tekstów, bibliograficzne bazy danych) oraz naukowy rodzaj działalności (np. opracowywanie bibliografii Solidarności).

Biblioteka ECS nie posiada formalnie statusu biblioteki naukowej, jednak wymienione wyżej cechy już ją w tej kategorii sytuują.

Z kolei o publicznym charakterze biblioteki decyduje środowisko, które ona obsługuje. Biblioteka ECS, mając zbiory naukowe prowadzi jednocześnie - w odróżnieniu od naukowych bibliotek akademickich, nastawionych głównie na proces dydaktyczny - dodatkową działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz lokalnej społeczności. Kształtuje kulturę czytelniczą, organizuje życie kulturalne, propaguje pozytywne wzorce spędzania czasu wolnego.
 
Tematyka i naukowy charakter większości zbiorów znajdą swoich odbiorców głównie wśród studentów i pracowników nauki - głównie historyków, politologów, socjologów. Jednak i dla innych bywalców bibliotek mamy ciekawą ofertę w postaci najnowszej literatury reportażowej, publicystyki, popularnej literatury historycznej, a nawet beletrystyki.

Mimo ukierunkowania zbiorów na odbiorcę zainteresowanego naukami społecznymi, politycznymi, na badaczy historii najnowszej, do biblioteki może przyjść każdy - choćby po to, aby poczytać prasę, spotkać znajomych, którzy akurat wybrali się na wystawę, koncert, pokaz filmowy, do restauracji lub kawiarni.