Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

termin | 5 czerwca 2022, niedziela, godz. 12.00
miejsce | STREFA SPOŁECZNA, scena główna

POZNAMY LAUREATÓW W KATEGORIACH
Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku 2021
Gdański Społecznik Roku 2021
Gdański Darczyńca Roku 2021

Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego w 2001 roku ustanowił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, dla podkreślenia roli i wkładu organizacji pozarządowych w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie lokalnych problemów. Od roku 2013 nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: dla najlepszej gdańskiej organizacji pozarządowej roku, dla gdańskiego darczyńcy roku i dla gdańskiego społecznika roku. Laury mogą więc przypaść w udziale zarówno organizacji pozarządowej, jak i indywidualnym aktywistkom i aktywistom oraz osobom zaangażowanym finansowego we wspieranie ważnych społecznie inicjatyw.

W poprzednich latach laureatami nagrody byli m.in. Fundacja Teneo, Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Stowarzyszenia Nowy Port Sztuki, Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Hospicjum Pomorze Dzieciom czy Aneta Rostkowska-Baczyńska, Helena Turk, Grzegorz Kozłowski, Eugeniusz Erdmann.

DLACZEGO PATRONEM NAGRODY JEST LECH BĄDKOWSKI?
Lech Bądkowski był gdańszczaninem z wyboru, literatem, publicystą, działaczem społecznym i kaszubsko-pomorskim. Trzeba wiedzieć, że w sierpniu 1980 roku w Stoczni Gdańskiej był jeden z negocjujących z władzą treść Porozumienia Gdańskiego, a potem wszedł do grona sygnatariuszy, w konsekwencji czego otrzymał tytuł honorowego obywatelstwa. Był orędownikiem lokalności i samorządności, współzałożycielem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (obecnie liczącego ok. 6,5 tys. członków) i Klubu Studenckiego „Pomorania”. Jest jednym z bohaterów wystawy stałej ECS.

GDAŃSKA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ROKU
Nagrodę w tej kategorii może otrzymać organizacja pozarządowa, która:
/ ma siedzibę na terenie Gdańska i działa lokalnie
/ w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku / jej działalność służy interesom miasta oraz jego mieszkańców.

GDAŃSKI SPOŁECZNIK ROKU
Nagrodę w tej kategorii w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zostać przyznana dwóm osobom, wg kryteriów:
/ osoba fizyczna zaangażowana w działalność społeczną na rzecz mieszkańców
/ człowiek który przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

GDAŃSKI DARCZYŃCA ROKU
Nagroda w tej kategorii przyznawana jest osobie fizycznej lub prawnej, która:
/ z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

POZNAJ LAUREATÓW NAGRÓD IM. LECHA BĄDKOWSKIEGO POPRZEDNICH EDYCJI
/ Eugeniusz Erdmann, Gdański Społecznik (2020) → link
/ Fundacja Teneo, Gdańska Organizacja Pozarządowa (2020) → link
/ Hospicjum Pomorze Dzieciom, Gdańska Organizacja Pozarządowa (2020) → link
/ Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, Gdańska Organizacja Pozarządowa (2018) → link
/ Koło Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Gdańska Organizacja Pozarządowa (2009) → link
/ Małgorzata Biernat, Gdański Społecznik Roku (2015) → link
/ Grzegorz Kozłowski, Gdański Społecznik Roku (2014) → link