Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

MYŚL POLITYCZNA OPOZYCJI

Kwestia programu politycznego i długofalowego działania opozycji budziła duże zainteresowanie autorów drugiego obiegu. Na nieprecyzyjność programu lub jego brak zwracali uwagę sami działacze (zwłaszcza teksty Aleksandra Halla oraz Jacka Kuronia), a także niektórzy sympatyzujący z ruchem zachodni intelektualiści (Zbigniew Brzeziński). Już w okresie istnienia ruchu Solidarności, obok podnoszenia tego problemu, dostrzegano również eklektyczność i wyjątkowość jego idei. Zwracano również uwagę na różnice w rozumieniu pojęć takich jak np. „kapitalizm, liberalizm” między polską opozycją z kręgu Solidarności a zachodnimi intelektualistami (tekst Timothy’ego Gartona Asha).
 
 1. Adam Michnik, Nowy ewolucjonizm, „Aneks”, 1977, nr 13-14, s. 33–48.

 2. Jacek Kuroń, Myśli o programie działania, „Aneks”, nr 13-14, 1977 s. 4–32.

 3. Marek Turbacz [Stanisław Krasnowolski], Wartości – cele – sposób myślenia, „Głos”, 1979, nr 5 (17), s. 6–8.

 4. Aleksander Hall, Myśl polityczna opozycji, „Bratniak”, 1979, nr 1, s. 3–7.

 5. Antoni Macierewicz, Wybory 1980, „Głos”, nr 8–9, 1979, s. 6–8.

 6. Jacek Kuroń, Sytuacja kraju a program opozycji, „Biuletyn Informacyjny”, 1979 nr 3 (29), s. 15–19.

 7. M.P., A.R., Ruch społeczeństwa alternatywnego, „Homek”, 1983, nr 2, s. 1–2.

 8. Timothy Garton Ash, Znaczenie „Solidarności”, „Puls”, 1983/1984, nr 20, s. 77–82.

 9. Antoni Lenkiewicz, Solidaryzm, „Biuletyn Dolnośląski”, 1985, nr 10 (68), s. 9–11.

 10. Jerzy Surdykowski, Nic nowego, niestety, „Aneks”, 1985, nr 37, s. 26–38.

 11. Zey [Krzysztof Wolicki], O iluzjach, „Krytyka”, 1986, nr 21, s. 302–304.

 12. „Ewolucyjne zmiany są możliwe”. Zbigniew Brzeziński w Gdańsku, „Przegląd Polityczny”, 1987, nr 10, s. 117–119.