Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

MIEJSCE POLSKI W ZJEDNOCZONEJ EUROPIE

Autorzy publikujący w pismach drugiego obiegu poświęcali wiele uwagi miejscu Polski w postzimnowojennej, zjednoczonej Europie (wspólny tekst Marka Beylina, Konrada Bielińskiego, Adam Michnika). Niektórzy w ogóle nie przewidywali możliwości wejścia Polski do Unii Europejskiej na początku XXI w. Analizując warunki z końca lat 80. XX w. sugerowali, iż w najlepszym wypadku czeka nas rola Turcji, czyli kraju mającego status członka stowarzyszonego. (tekst Janusza Jankowiaka). Poruszano również kwestię stosunków ze wschodnimi sąsiadami (tekst Do braci Ukraińców, Białorusinów i Litwinów! Propozycja wspólnego stanowiska wobec granicy polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej, artykuł Jerzego Surdykowskiego, czy tekst Aleksandra Smolara). Warto zwrócić uwagę, iż autorzy ze wszystkich środowisk przyznawali państwom postsowieckim prawo do samostanowienia o sobie, w żadnym z wypadków nie zakładano rewindykacji granic, wykluczano przemoc jako środek realizacji polityki zagranicznej.

 1. Jacek Kuroń, Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Sprawa polska – sprawa rosyjska, „Głos”, 1977, nr 1, s. 20–24.

 2. Jadwiga Kwiatkowska [Leszek Szaruga], Opozycjonista polski, albo o wyobraźni, „Zapis”, nr 8, 1978, s. 33–47.

 3. Marek Beylin, Konrad Bieliński, Adam Michnik, Polska leży w Europie, „Krytyka”, 1980, nr 5, s. 3–5.

 4. Zey [Krzysztof Wolicki], O przyszłości – międzynarodowo, „Krytyka” 1984, nr 17, s. 204–208.

 5. Wojtek Wojskowy [Stanisław Rojek], Europa przyszłości, „Niepodległość”, 1984, nr 26, s. 10–12.

 6. Dawid Warszawski [Konstanty Gebert], W poszukiwaniu sojuszników, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, 1985, nr 20, s. 3–4.

 7. Do braci Ukraińców, Białorusinów i Litwinów! Propozycja wspólnego stanowiska wobec granicy polsko-ukraińskiej, polsko-białoruskiej i polsko-litewskiej, „Wyzwolenie”, 1985, nr 1, s. 1–2.

 8. Aleksander Smolar, Perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej, „Aneks”, 1988, nr 50, s. 3–26.

 9. Janusz Jankowiak, Smutna, ale jedyna perspektywa, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, 1989, nr 216, s. 3.

 10. Jerzy Surdykowski, Chore serce Europy – między finlandyzacją a ottomanizacją, „Krytyka”, 1989, nr 31, s. 15–19.

 11. Gra na sojuszach, „Res Publica”, 1989, nr 9–12, s. 4–11.

 12. János Kis, Demokratyczne wyzwanie w Europie wschodniej. Szanse i zagrożenia, „Aneks”, 1989, nr 53, s. 3–7.