Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
28.11.2015

MIĘDZY BUNTEM A OBOJĘTNOŚCIĄ | debata

termin | 28 listopada 2015, sobota, godz. 18.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku, audytorium
wstęp | wolny
organizatorzy | Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego, Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności

„Nie prosimy o nic – sięgamy po wszystko” – głosi hasło z anonimowej i niedatowanej broszury, manifestu Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej. Jego idee stały się punktem wyjścia dla cyklu dyskusji zainicjowanych przez Stowarzyszenie im. Bolesława Srockiego, w trakcie których zaproszeni goście dyskutują o problemach współczesności, jako pretekst wykorzystując hasła sformułowane w kręgu Związku Młodzieży Polskiej "Zet" w XIX i XX wieku. 
Zaproszenie do debaty przyjęli: prof. Karol Modzelewski – historyk, działacz opozycji w okresie PRL, Maciej Drygas – dokumentalista, reżyser, scenarzysta i producent filmowy, Konrad Piasecki – historyk i dziennikarz, Tomasz Lipiński – muzyk rockowy. Debatę poprowadzi ks. Krzysztof Niedałtowski.

Przed debatą odbędzie się spotkanie młodzieży z zaproszonymi gośćmi oraz projekcja filmu Usłyszcie mój krzyk w reżyserii Macieja Drygasa. 

Usłyszcie mój krzyk to film dokumentalny o Ryszardzie Siwcu, 59-letnim urzędniku z Przemyśla, który 8 września 1968 roku, podczas uroczystości dożynkowych na stadionie X-lecia w Warszawie, na oczach wielotysięcznego tłumu, dokonał aktu samospalenia, oblał się benzyną (lub rozpuszczalnikiem) i podpalił na znak protestu przeciwko komunistycznemu totalitaryzmowi i wkroczeniu wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji. Ciężko poparzonego przewieziono do Szpitala Praskiego, gdzie zmarł. Film kończy 7-sekundowa sekwencja archiwalna pokazująca płonącą "żywą pochodnię".