Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

LEWICA I LEWICOWOŚĆ

Lewicowa prasa opozycyjna publikowała materiały mające na celu redefinicję samego terminu lewicowość, zdaniem autorów zawłaszczonego przez komunistów. W efekcie autorzy stawiali pytania, czym jest lewicowość, jaki powinien być etos lewicy i co powinno charakteryzować przedstawiciela opozycyjnej lewicy, co powinno znaczyć być socjalistą, lewicowcem. W jednym z tekstów przedstawiono krytykę lewicy zachodnioeuropejskiej (tekst Sergiusza Żelaznego), dostrzegając odrębności między polską lewicą opozycyjną a lewicą krajów Zachodniej Europy. Autorzy dostrzegali i podkreślali różnice dzielące lewicę a prawicę (teksty Jacka Kuronia, Igora Lewego).
 
  1. DDT [Krzysztof Wolicki], Prawe i lewe, „Głos”, nr 8, 1978, s. 26–31.

  2. Sergiusz Żelazny [Sergiusz Kowalski], Lewica – kryzys tożsamości, „Krytyka”, 1984, nr 18, s. 56–70.

  3. Igor Lewy [Piotr Ikonowicz], Lewica i Prawica, „Robotnik”, 1985, nr 84, s. 3.

  4. Jakub Kaliski, Lewica i prawica w świadomości Zachodu. Pokłosie pewnej ankiety, „Konkret”, 1986, nr 3, s. 4–8.

  5. Andrzej Sadowski, Na marginesie artykułu „Lewica i prawica w świadomości Zachodu”, „Konkret”, 1986, nr 3, s. 8–9.

  6. Jacek Kuroń, O podziale na lewicę i prawicę uwag kilka, „Krytyka”, 1986, nr 21, s. 131–141.

  7. Wojciech Giełżyński, Co to znaczy dziś w Polsce „być Socjalistą”?, „Robotnik”, 1987, nr 130, s. 4.