Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

ŁAD POJAŁTAŃSKI. NIEMCY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Z okazji 40 rocznicy konferencji jałtańskiej na łamach prasy drugiego obiegu pojawiły się teksty poświęcone temu zagadnieniu. Autorzy nie ograniczali się jedynie do przedstawienia samych ustaleń konferencji. Starali się również odpowiedzieć na pytanie, czy ład pojałtański może przetrwać i czy istnieje możliwość jego przezwyciężenia.
Drugą część zbioru tworzą artykuły relacjonujące oraz analizujące niemieckie debaty historycznych z lat 80. XX wieku. Odnoszą się one przede wszystkim do „kłótni historyków”, sporu, który rozpalił niemieckie środowisko naukowe wskutek kontrowersyjnych publikacji, które ukazywały nazizm jako skutek bolszewizmu. Niemieccy autorzy starali się w nich również usprawiedliwiać zbrodnie Wehrmachtu, porównując np. zbrodnie żołnierzy niemieckich z postępowaniem aliantów wobec Niemiec w latach 1944–1945.
 
  1. A. Gall, Między decyzją jałtańską a bełkotem Rakowskiego, „Tygodnik Mazowsze”, 1984, nr 87, s. 3.

  2. Dawid Warszawski [Konstanty Gebert], Przekleństwo Jałty, KOS, dodatek do nr 48 z 30 I 1984, s. 2.

  3. Reinhold Lehmann, Niemiecko-polska wrogość?, „Puls”, 1984/1985, nr 24,s. 117–124.

  4. Jacek Kuroń, Jałta – i co teraz?, „Tygodnik Mazowsze”, 1985, nr 121, s. 3.

  5. Anna Karska [Irena Wóycicka], Choroba niemieckiej tożsamości, „Aneks” nr 44, 1986, s. 134–140.

  6. A.S. [Aleksander Smolar], Sprawy Niemców. Uwagi wstępne, „Aneks”, 1987, nr 46–47, s. 3–14.

  7. Jacek Kubiak, Między kreowaniem sensu a demokracją /świadomość niemiecka lat osiemdziesiątych/, „Krytyka”, 1988, nr 30, s. 40–50.

  8. J.D. [Jan Doktór], Coś za coś, „Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, 1989, nr 205, s. 13.

  9. Rafał Jaworski, Wyjść z błędnego koła, „Biuletyn Dolnośląski”, 1989, nr 1 (25), s. 3–9.