Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
06.11-07.11.2014

Konferencja | Łączy nas terytorium...

konferencja

Łączy nas terytorium – przedsiębiorczość społeczna na rzecz rozwoju lokalnego


termin
6 listopada | Państwowa Galeria Sztuki, godz. 10.00–15.45, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, godz. 18.30
7 listopada | Europejskie Centrum Solidarności, godz. 9.00–14.00

zgłoszenie udziału | www.dobrarobota.org
 
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, pracowników administracji publicznej, członków organizacji pozarządowych, działaczy organizacji wsparcia ekonomii społecznej, dziennikarzy i lokalnych przedsiębiorców.

Propagowanie idei społecznie odpowiedzialnego terytorium, w którym wspólnym celem jest rozwój społeczności lokalnej i wyznaczanie roli w tym rozwoju wszystkim podmiotom, niezależnie od sektora, to działania, które w sposób bezpośredni przyczyniają się do wzmocnienia sektora ekonomii społecznej. „Wyobrażamy sobie świat, w którym współpraca wszystkim popłaca”, w którym łączą nas wspólne cele na rzecz terytorium, w którym żyjemy i działamy. Wierzymy, że podstawą takiego świata jest silny, samodzielny sektor ekonomii społecznej, przyjazny i sprawny sektor samorządowy i społecznie odpowiedzialny biznes.

Dlatego pragniemy się spotkać w gronie specjalistów, praktyków, polityków i wszystkich zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej aby rozmawiać o przedsiębiorczości społecznej w Polsce i na świecie, dzielić się doświadczeniami, wyciągać wnioski i formułować rekomendacje.

Konferencja organizowana jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota", przy współpracy Liderów International Comparative Social entreprise models project oraz przedstawicieli Samorządów miast Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Ważnym elementem konferencji są międzynarodowe badania International Comparative Social entreprise models project (ICSEM). Międzynarodowe porównawcze badanie modeli przedsiębiorstw społecznych (ICSEM – http://www.iap-socent.be/icsem-project) jest prowadzone w obecnej chwili przez 150 ekspertów uniwersyteckich w 40 państwach świata pod koordynację profesora Jacques Defourny z Uniwersytetu w Liege oraz Marthe Nyssens z Uniwersytetu w Louvain.

Profesor Defourny był koordynatorem projektu EMES, który kilkanaście lat temu ustalił wspólne wytyczne i definicję przedsiębiorstwa społecznego w Unii Europejskiej. Nowe badania mają na celu weryfikację dotychczasowych badań w zakresie ekonomii społecznej oraz ustalić tendencję rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

Projekt ten organizuje spotkania ’ICSEM talks’ podczas swoich prac. Pierwsze miało miejsce w Seulu w Południowej Korei, kolejne ma miejsce w Liege w Belgii w październiku. Trzecie będzie miało miejsce w Sopocie i Gdańsku podczas prezentowanej Państwu konferencji o ekonomii społecznej.

Zgłoszenie na konferencję dostępne jest na stronie internetowej www.dobrarobota.org
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 58 728 24 55

Organizator: Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny