Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

KONCEPCJE DZIAŁANIA OPOZYCJI

Znaczące miejsce na łamach prasy zajmowała kwestia funkcjonowania opozycji w rzeczywistości komunistycznej. Rozważano metody doraźnego działania opozycjonistów, formułowano również cele. Działacze opozycji politycznej wywodzący się z poszczególnych organizacji opozycyjnych formułowali odrębne koncepcje działania. Różnice w tej kwestii wynikały z odmiennej przynależności organizacyjnej i światopoglądu. Inaczej zadania opozycji definiowali działacze ROPCiO, inaczej autorzy tekstów związani z KOR.
Najważniejszym postulatem opozycji według członków ROPCiO było odzyskanie niepodległości, podczas gdy KOR w mniejszym stopniu koncentrował się na tym zagadnieniu. Niektórzy autorzy starali się nawet definiować opozycję w sposób naukowy (tekst Jana Tomasza Grossa). Starano się również podkreślać fakt, iż PZPR nie reprezentowała interesów narodu, czynić to mogła właśnie opozycja (anonimowy tekst z „Opinii” Interes Narodu a Interes PZPR; tekst Jacka Kuronia Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia); zastanawiano się również nad postawą opozycji wobec władz rosyjskich (tekst Andrzeja Urbańskiego, napisany pod pseudonimem „M. Rewera”). Pod koniec lat 80 zaczęto stawiać również pytania o rolę i zadania Solidarności w zmieniającej się sytuacji (tekst Pawła Śpiewaka).
 
  1. Jan Tomasz Gross, Opozycja polityczna we współczesnej Polsce, „Aneks”, 1977, nr 15, s. 11–29.

  2. Marek Turbacz [Stanisław Krasnowolski], Możliwości działania opozycji w Polsce, „Aneks”, nr 16–17, 1977, s. 3–46.

  3. Redakcja, Interes Narodu a Interes PZPR, „Opinia”, nr 7-8, 1980, s. 2

  4. Lech Bądkowski, Twarzą do przyszłości, „Zapis”, 1980, nr 13, s. 5–23.

  5. Jacek Kuroń, Tezy o wyjściu z sytuacji bez wyjścia, „Aneks”, nr 27, 1982, s. 3–8.

  6. Mieszek Morfeusz [Adam Chajewski], Czy Polska sama może być niepodległa?, „Niepodległość”, 1982, nr 8–9, s. 10–11.

  7. Z wypowiedzi działacza samorządowego dużego zakładu przemysłowego, „Robotnik”, 1983, nr 23, s. 1–2.

  8. Jacek Kuroń, Krajobraz po bitwie, „Tygodnik Mazowsze”, 1987, nr 2, s. 1–2.

  9. M. Rewera [Andrzej Urbański], Opozycja a Rosja, „Naprzód”, 1988 nr 7, s. 6–8.

  10. Paweł Śpiewak, Dużo pytań, „Res Publica”, 1989, nr 4, s. 37.