Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Wydawnictwo ECS

Wydawnictwo naukowe ECS prezentuje książkowy kanon dotyczący historii Solidarności i upadku komunizmu w Europie Środowej i Wschodniej. W ten sposób chcemy zaoferować nowe syntezy oparte na aktualnym stanie wiedzy i popularyzować wolnościową historię Sierpnia ’80. Naszymi publikacjami staramy się także podejmować wyzwania, przed którymi staje współczesny człowiek, takie jak przemiany kultury demokratycznej, nowe ruchy społeczne, tożsamość europejska, kwestie związane ze sprawiedliwością społeczną czy też pamięcią o wydarzeniach z historii najnowszej, które głęboko zmieniły świat. Wydawane książki podsumowują działalność naukowo-badawczą prowadzoną w ramach Wydziału Naukowego.

katalog publikacji ECS

księgarnia online ECS