Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Przedstawiamy zestawienie wybranych tematycznych portali edukacyjnych, dotyczących najnowszej historii Polski. Portale prezentują sylwetki osób, omawiają wydarzenia i analizują zagadnienia problemowe. Na portalach prezentowane są liczne dokumenty archiwalne, zdjęcia oraz nagrania audiowizualne i pliki multimedialne (w tym materiał edukacyjne).


HISTORIA PRL, OPOZYCJI I TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
OPIS DOSTĘP
 13grudnia1981.pl
 Czapski | FUNDACJA SUSEIA
 Czerwiec ’76 | RADOM PŁOCK URSUS
 Encyklopedia Solidarności
 Freedom Express  
 Fenomen Solidarności
 Ksiądz Jerzy Popiełuszko
 marzec.1968.pl
 Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956
 Poznański czerwiec ’56
 Rewolta Grudniowa 1970
 Rok 1989
 Rok Kultury Niezależnej
 Sierpień ’80