Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Nauka

Europejskie Centrum Solidarności to także ośrodek naukowo-badawczy prowadzony w ramach Wydziału Naukowego. Naszą ambicją jest organizowanie wykładów i spotkań oraz prowadzenie badań naukowych, które dotyczą najważniejszych problemów, przed jakimi stają dziś społeczeństwa. Budowanie kultury demokratycznej, kształtowanie tożsamości europejskiej, sprawiedliwość społeczna, nowe ruchy społeczne czy pytanie o to interpretację najnowszej historii Europy Środkowej i Wschodniej to tematy realizowanych projektów. Efekty pracy badawczej podsumowują wydawane przez nas książki z dziedziny socjologii, filozofii, nauk politycznych i historii, raporty oraz periodyki naukowe („Wolność i Solidarność”) i popularno-naukowe („New Eastern Europe”, „Nowaja Jewropa”). Mamy nadzieję, że nasza pracą przyczyniamy się do zmiany wyobraźni społecznej i szukamy rozwiązań dla zmieniającego się świata. Wyniki działań udostępniamy w domenie publicznej w postaci eBooków i materiałów do eLearningu.