Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

KANONY ECS

- zestawienia bibliograficzne


KANONY ECS to projekt opracowywania wyboru podstawowych źródeł dotyczących konkretnego zagadnienia lub tematu związanego z działalnością merytoryczną Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wybór publikacji, nagrań, archiwaliów znajdujących się w zasobach ECS przygotowywany jest z myślą o osobach,
które chciałyby zagłębić się w dany temat. Stanowi również dobry punkt wyjścia do dalszych poszukiwań
bibliograficznych i źródłowych.GRUDZIEŃ 1970
Wybór publikacji na temat Grudnia 1970, który stanowi jeden z najbardziej dramatycznych momentów w dziejach PRL. Prezentowane tu zestawienie zawiera zarówno publikacje naukowe, jak i edycje tekstów źródłowych.
 
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"
Zestawienie przedstawia publikacje opisujące genezę Solidarności z punktu widzenia uczestników wydarzeń,
jak i monografie autorów spoza Polski, którzy analizują działanie organizacji i jej wpływ na społeczeństwo.
 
 

OKRĄGŁY STÓŁ
Wybór dotyczący obrad Okrągłego Stołu, wydarzeń które do nich doprowadziły oraz ich konsekwencji.
Zestawienie zawiera zarówno publikacje naukowe, popularnonaukowe jak i wybór dokumentów.
 

 
STOCZNIA GDAŃSKA

Prezentowane w zestawieniu publikacje przybliżą stocznię jako miejsce pracy, pamięci oraz życia codziennego
jej mieszkańców i pracowników. Znaleźć w nim można opracowania historyczne, wspomnienia i albumy,
które obrazują szczególną rolę oraz zmieniające się funkcje tego terenu w dziejach najnowszych Gdańska.

 
STAN WOJENNY

Zestawienie zawierające szereg publikacji dotyczących stanu wojennego w Polsce w latach 1981-1983. Wybrane opracowania historyczne i wspomnienia przybliżają genezę, przebieg i atmosferę ówczesnych wydarzeń.