Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

KONCEPCJE REFORM GOSPODARCZYCH I SPOŁECZNO-POLITYCZNYCH

Ważne miejsce w rozważaniach autorów drugiego obiegu zajmowała tematyka kryzysu gospodarczego, który ogarnął PRL w połowie lat 70 i trwał nieprzerwanie przez całą kolejną dekadę. W tekstach nie tylko opisywano samo zjawisko, ale także szukano dróg wyjścia z niego, i to właśnie teksty dotyczące prób jego przezwyciężenia znalazły się tutaj. Koncepcje te były wielowymiarowe. Postulowano daleko idące reformy ustrojowe (tekst Lecha Mażewskiego) oraz gospodarcze. W ramach reformy gospodarczej proponowano częściową (tekst Pawła Romana) bądź całkowitą prywatyzację (wspólny tekst Janusza Lewandowskiego i Jana Szomburga).

 1. Andrzej Stanisławski [Stanisław Michalkiewicz], Człowiek, Państwo, Gospodarka, „Opinia”, 1980, nr 1–2, s. 13–19.

 2. Paweł Roman, Przedsiębiorstwo pracownicze. Koncepcja, „Konkret”, 1986, nr 2, s. 16–20.

 3. Tomasz Gruszecki, O nową reformę gospodarczą, „Tygodnik Mazowsze”, 1986, nr 186, s. 1–3.

 4. Hrabia Koniecruski, Polemika z p. Romanem, „Konkret”, 1987, nr 4–5, s. 52–57.

 5. Jerzy Jurczyński [Jerzy Eysymontt], Franciszek Milwid [Jerzy Jackl], Problemy i zadania opozycji niepodległościowej, „Wyzwolenie”, nr 3 (24), 1988, s. 17–25.

 6. Paweł Kozłowski, O równości i indywidualności. Trzy problemy związane z reformą, „Res Publica”, nr 4, 1988, s. 75–82.

 7. Damian Kalbarczyk, Nadzieja i niepokoje, „Res Publica”, 1989, nr 4, s. 32.

 8. Rafał Krawczyk, Reforma: pomysły zamiast zmian, „Wyzwolenie”, nr 1 (25) 1989, s. 20–23.

 9. Jan Lewkowski, Panorama myśli ekonomicznej opozycji, „Konkret”, 1989, nr 4–5, s. 48–53.

 10. Janusz Lewandowski, Jan Szomburg, Własność jako próg reformy gospodarczej, „Przegląd Polityczny”, 1989, nr 12, s. 20–28.

 11. Lech Mażewski, Model władzy lokalnej, „Przegląd Polityczny”, 1989, nr 12, s. 45–53.