Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

   
prof. MICHEL WIEVIORKA
NOWE WYZWANIA DLA DEMOKRACJI

30 sierpnia 2015
ECS, audytorium

 
Michel Wieviorka jest francuskim socjologiem, profesorem i dyrektorem Centrum Analiz Socjologicznych przy paryskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych. W pracy zajmuje go dziedzictwo Solidarności i rozwój demokracji, a także terroryzm i różnice kulturowe w wielonarodowych społeczeństwach. Ma na swoim koncie autorstwo i współautorstwo kilku istotnych prac traktujących o Polsce i Solidarności. W wielu swoich tekstach z lat 80. odwoływał się do Solidarności jako przykładu wielkiego, antytotalitarnego ruchu społecznego. Ciesząc się ogromnym autorytetem wśród francuskich elit intelektualnych, kreował bardzo pozytywny obraz Solidarności i Polski oraz współuczestniczył w inicjowaniu akcji na rzecz uwolnienia więźniów politycznych reżimu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Laureat Medalu Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności, przyznanego za wspieranie polskiej opozycji antykomunistycznej.
PRZECZYTAJ TEŻ
Prof. Michel Wieviorka: Potrzebne są szybkie zmiany, by zatrzymać schyłek Europy, Polska The Times, 6 marca 2016 

GALERIA
fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS