Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
15.02.2018

INNA RZECZ-POSPOLITA | seminarium

szczegóły | → tutaj

Zapraszamy na spotkania seminarium, którego głównym celem jest tzw. close reading „Rzecz-pospolitej” Antonio Negri i Michaela Hardta, a także dyskusja nad możliwym kształtem naszej własnej Rzeczpospolitej.

Chociaż polskie tłumaczenie „Rzecz-pospolitej” ukazało się kilka lat temu (a Hardt i Negri w 2017 roku opublikowali Assembly, czwarty tom swojej tetralogii), uważamy to dzieło za wciąż niezwykle aktualne i warte uważnej lektury.

W czasie seminarium, zamierzamy skupić się przede wszystkim na pojęciu dobra wspólnego, pożądanym kształcie wspólnoty oraz rodzaju podmiotowości politycznej, która może doprowadzić do zaistnienia tej wspólnoty. Nasza lektura będzie zatem – zgodnie z podtytułem seminarium – zarazem filozoficzna (dotycząca pojęć oraz etyki, czyli formowania podmiotowości), jak i polityczna (nastawiona na namysł nad inną formą naszej wspólnoty oraz na poszukiwanie środków urzeczywistnienia tej formy).