Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
21.02.2017

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI

ANDRZEJ RYCHARD
Gdzie jest dzisiaj solidarność?
21 lutego 2017, godz. 17
ECS, biblioteka (I piętro)

Wykład będzie swoistym poszukiwaniem dziedzictwa ruchu Solidarności i sensu solidarności dziś, w Polsce. Punktem wyjścia będzie unikalne połączenie elementów populizmu i programu demokratyczno-rynkowej modernizacji w pierwszej Solidarności. Mowa będzie więc o tym, jak dziedzictwo Solidarności ewoluowało, ulegało rekonfiguracji i wreszcie  co z niego pozostało.

Andrzej Rychard jest dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, autorem ponad 100 publikacji naukowych. Interesują go procesy transformacji ustrojowej, zmian społecznych, demokracji lokalnej, konfliktów społecznych oraz dziedzictwa doświadczenia Solidarności.

→ GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI