Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Fotografie

Zbiory fotograficzne ECS pochodzą, z nielicznymi wyjątkami, z okresu 1980–1989 roku. Są związane zwłaszcza z dziejami opozycji demokratycznej w Polsce i historią ruchu społecznego Solidarność. Dzięki współpracy z fotografami zawodowymi i fotoamatorami, powstał zasób liczący ponad 69 tys. fotografii (stan na koniec 2020 roku), który stale ulega zwiększeniu. Ponad połowa kolekcji została już zdigitalizowana i ten proces jest kontynuowany.

Tematyka fotografii obejmuje:
 • strajki w Sierpniu’80
 • pielgrzymki do Polski Jana Pawła II – w 1979, 1983, 1987 roku
 • okres powstawania NSZZ „Solidarność”, posiedzenia MKZ i KKP, wydarzenia tzw. karnawału Solidarności, m.in.: budowę i uroczystości odsłonięcia pomników poświęconych ofiarom Grudnia`70 w Gdańsku, Gdyni, Elblągu, I Zjazd NSZZ „Solidarność”, blokadę ulic w Warszawie
 • pogrzeb kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • film „Człowiek z żelaza” na festiwalu w Cannes
 • początek stanu wojennego i zamieszki na ulicach miast w czasie jego trwania
 • obozy dla internowanych
 • pomoc Zachodu dla Polski (dary oraz poparcie)
 • osobę i pogrzeb ks. Jerzego Popiełuszki
 • strajki w 1988
 • rok 1989 – Okrągły Stół, kampanię wyborczą Solidarności i wybory parlamentarne
 • okres prezydentury Lecha Wałęsy
 • zaangażowanie ludzi kultury w działalność opozycyjną
 • życie codzienne w PRL i okresie transformacji
 • wizyty zagranicznych gości i inne.
Na szczególną uwagę zasługuje autorska kolekcja Zenona Miroty, przedstawiająca historię powstawania Pomnika Poległych Stoczniowców w ponad 700 unikatowych fotografiach. Innym niepowtarzalnym obiektem jest album Zygmunta Błażka, zawierający fotografie i dokumenty z działalności Działu Rozpowszechniania Informacji Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, tzw. Parszywej Dwunastki, kierowanej przez Błażka w latach 1980–1981 oraz pamiątki z okresu internowania w obozie w Strzebielinku. (WIĘCEJ)

Fotografie w postaci plików cyfrowych są dostępne w Czytelni Archiwum ECS. Pracujemy nad ciągłym zwiększaniem zasobu on-line. Oferujemy przygotowanie w trybie indywidualnym autorskich zestawów do publikacji książkowych i wystaw. Szczegółowe zapytania prosimy kierować na adres: archiwum@ecs.gda.pl.

Udostępnianie fotografii odbywa się w oparciu o Regulamin udostępniania fotografii ze zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności. Formularz zamówienia po wypełnieniu prosimy złożyć osobiście w Czytelni Archiwum ECS lub przesłać na adres archiwum@ecs.gda.pl.