Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

FILMY DOKUMENTALNE

Europejskie Centrum Solidarności realizuje i współrealizuje filmy dokumentalne poświęcone idei i dziedzictwu Solidarności przeznaczone dla odbiorcy w kraju i zagranicą. Współpracujemy z Telewizją Polską, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, Video Studio Gdańsk, Media Kontakt i innymi podmiotami filmowymi. Nasze produkcje są pokazywane na międzynarodowych i krajowych pokazach filmowych i emitowane na antenie stacji telewizyjnych zagranicznych (TV 5Monde i sieci Odyssee) i krajowych (TVP, TVP Regionalna, TVP Historia, Canal+, Planete+). Filmy te, prezentowane na specjalnych pokazach, konferencjach i innych wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez ECS, a także na festiwalach filmów dokumentalnych, są również emitowane przez polskie i zagraniczne stacje telewizyjne.
 

Lista filmów i realizacji filmowych:

UPADEK IMPERIUM
reż. Andrzej Titkow, czas: 55’ (wersja angielska, polska, niemiecka)
Film przedstawia wydarzenia które doprowadziły do upadku ZSRR i rozpadu bloku socjalistycznego w relacjach historyków (Timothy Garthon Ash), polityków (George Bush), dysydentów i uczestników walki o zmianę systemu (Lech Wałęsa, Vaclav Havel, Żelui Żelew) i nowy kształt Europy. W bogatych materiałach archiwalnych pokazane są najważniejsze wydarzenia tej zbiorowej drogi do wolności, w którą znaczący wkład wniosła polska Solidarność.
Scenariusz: Mirosław Chojecki , Andrzej Titkow
Reżyseria: Andrzej Titkow
Produkcja: ECS
Producent wykonawczy: Media Kontakt
Rok produkcji: 2009


FILM O WOLNEJ POLSCE

reż. Ireneusz Engler, czas: 50’
Film pokazuje dwadzieścia lat polskiej transformacji, poprzez obrazy zmieniającej się Polski i wypowiedzi osób reprezentujących różne środowiska, różne opcje polityczne.
Reżyseria Ireneusz Engler
Koproducent: Video Studio Gdańsk
Rok produkcji: 2010BYŁA W MOIM ŻYCIU SOLIDRANOŚĆ

reż. Paweł Zbierski, czas: 50’
Film Pawła Zbierskiego próbuje pokazać relacje między Solidarnością a Europą, reakcje polityków i zwykłych ludzi na zmianę jaką było pojawienie się pierwszego niezależnego ruchu społecznego i związku zawodowego za „żelazną kurtyną”. W materiałach archiwalnych i w wypowiedziach ludzi różnych środowisk rysuje się obraz reakcji Europy na niezwykły fenomen Solidarności. Obraz jest pytaniem o współczesną Europę, a także o Solidarność jako wartość, która nie dzieli ludzi, ale łączy. Trzy lata trwająca produkcja, realizowana na Białorusi, w Polsce, Brukseli, Rzymie, Oxfordzie, Pradze. Film przedstawia symboliczną podróż dwoma pociągami. Pierwszy z nich to wspomnienie prawie 100 letniej Ariadny Teleman, więźniarki sowieckich łagrów. Drugim pociągiem poprzez Auschwitz, Muzeum Powstania Warszawskiego, aż do Placu Solidarności w Gdańsku jedzie 200 młodych ludzi z 42 krajów. Film pokazuje reakcje polityków i zwykłych ludzi na zmianę jaką było pojawienie się pierwszego niezależnego ruchu społecznego i związku zawodowego za „żelazną kurtyną”.
Reżyseria : Paweł Zbierski, Milena Misztal
Scenariusz : Paweł Zbierski
Produkcja: ECS
Producent wykonawczy: Agencja Filmowa Profilm
Rok produkcji: 2010MIASTO BEZ BOGA

reż. Jacek Petrycki koprodukcja z WFDiF czas: 55’
Film opowiada niezwykłą historię Nowej Huty – miasta zaprojektowanego, jako eksperyment komunistycznej inżynierii społecznej, które miało być pierwszym „miastem bez Boga”, bez kościoła, a stało się dowodem klęski sytemu i terenem najcięższych walk o wiarę, o krzyż, a potem walki z Doktryną, która to miasto stworzyła. Tworzący miasto ludzie, robotnicy, inżynierowie oraz ich rodziny stoczyli z władzą zwycięską walkę o prawo do wolności, do własnego kościoła; walkę, która wyzwoliła ogromne pokłady ludzkiej Solidarności i uczyniła z Nowej Huty jeden z najważniejszych bastionów ruchu społecznego Solidarność. Głównym wątkiem filmu są dzieje typowej rodziny nowohuckiej, a także próba zrozumienia ideologicznych problemów, z którymi musiała się zmierzać na co dzień. Film z niezwykłą wrażliwością łączy opowieść o ludziach z bezcennym materiałem dokumentalnym stając się świadectwem walki o wolność.
Film nagrodzony na Festiwalu Filmów Dokumentalnych w Nowej Hucie. Film uzyskał w 2010 roku dwie nagrody na międzynarodowych festiwalach: WorldFest – Houston International Film Festival w Stanach Zjednoczonych – Nagroda BRONZE REMI oraz na II Międzynarodowym Festiwalu Filmów Dokumentalnych TRANZYT w Poznaniu – I Nagroda - dla najlepszego polskiego filmu (kategoria: powyżej 40 min.).
Scenariusz i realizacja: Jacek Petrycki, Grzegorz Eberhardt
Koprodukcja: Europejskie Centrum Solidarności i Wytwórnia Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych, współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej
Rok produkcji: 2009RADIO SOLIDARNOŚĆ GDAŃSK

reż. Jarosław Rybicki, czas: 55’
Film dokumentalny o tworzeniu i nadawaniu niezależnych audycji radiowych. Zawiera relację ze spotkania twórców gdańskiego Radia Solidarność po latach, z udziałem m.in. Bogdana Borusewicza. W filmie znajdują się fragmenty archiwalnych nagrań audycji radiowych nadawanych w okresie stanu wojennego.
Reżyseria: Jarosław Rybicki
Producent: ECS
Producent wykonawczy: Zupełnie Inna Historia
Rok produkcji: 2009ESCAPADE GDAŃSK

reż. Cedric Waultier, czas: 28’ (wersja francuska, angielska)
koprodukcja TV UNICAP, Rada Europy, ECS, 
Film prezentuje Gdańsk jako miasto o bogatym dziedzictwie kulturowym, którego najważniejszym elementem jest dziedzictwo Solidarności. Film przeznaczony dla szerokiej zagranicznej widowni opowiada o dniu dzisiejszym miasta i o tym, co wydarzyło się w Gdańsku dzięki Solidarności i zmieniło dzisiejszy kształt Europy. Film zawiera wypowiedź Lecha Wałęsy, materiały archiwalne z lat osiemdziesiątych. Film był prezentowany wielokrotnie na antenie TV 5 Monde i w innych telewizjach kablowych na pięciu kontynentach.
Film powstał na zamówienie Rady Europy
Reżyseria: Cedric Vautier
Producent: Belgijska Telewizja Unicap
Koproducent: ECS
Rok produkcji: 2009GRUDZIEŃ 70 – pamięć poległych, pamięć żywych
reż. Ewa Górska , czas: 30’
Film zrealizowany wspólnie z Video Studio Gdańsk, Miasto Gdynia , Muzeum Historii Polski w ramach programu PATRIOTYZM JUTRA. W filmie o Grudniu 70 występują ofiary i rodziny ofiar, ludzie niosący im pomoc oraz młodzież, która uczestniczyła w poświęconym Grudniowi projekcie edukacyjnym. Film przedstawia fragmenty archiwalnych materiałów filmowych z Grudnia 70.


ŚWIETLIK – spółdzielnia usług wysokościowych
reż. Jacek Knopp, czas 52’
Film zrealizowany przez firmę Eureka Media przy wsparciu ECS i Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Historia Świetlika – firmy założonej przez gdańską opozycję i wspierającej podziemną Solidarność. W filmie pojawiają opozycjoniści współtworzący Świetlik oraz materiały archiwalne z lat osiemdziesiątych oraz zdjęcia współczesne z udziałem m.in. założyciela Świetlika, Macieja Płażyńskiego.