Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

ECS działa na rzecz osób z niepełnopsrawnościami

Ćwierć miliona złotych dla ECS na działania z osobami z niepełnosprawnościami

Plany tyflograficzne na każdym piętrze budynku ECS, warsztaty dla osób głuchych, spacery architektoniczne w polskim języku migowym, w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami stanowisko pracy w bibliotece oraz podnoszenie kompetencji pracowników ECS: kurs polskiego języka migowego i szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnościami – na takie cele przeznaczony zostanie grant w wysokości 248.880 zł, który w ramach programu „Kultura bez barier” otrzymało ECS.


Ponad rok temu w ECS powstał Zespół ds. dostępności, w skład którego wchodzi dziewięciu pracowników.
– Zaczęliśmy od szczerego rozpoznania tego, co jest dostępne, a co wymaga uzupełnienia w obszarze dostępności instytucji. Przeprowadziliśmy badanie ścieżki użytkownika w ECS. Celem badania było sprawdzenie funkcjonalności i oznaczeń w naszej instytucji oraz zaproponowanie zmian, dzięki którym poruszanie się osób z niepełnosprawnościami po obiekcie będzie prostsze i bardziej intuicyjne – mówi Sylwia Bruna, koordynatorka zespołu ds. dostępności, na co dzień pracująca w przestrzeni dla aktywistek i aktywistów SOLIDARNOSĆ CODZIENNIE.
Powstały m.in. trzy filmy w polskim języku migowym o wystawie stałej i o ECS.W kwietniu 2022 roku zespół przygotował do programu „Kultura bez barier” wniosek pod hasłem „Uzmysłowienie”, adresowany do osób głuchych i z niepełnosprawnością wzroku.
W części głównej zaplanowano serię warsztatów adresowanych do młodzieży – osób głuchych i słyszących. Skupimy się na różnorodności i równości odmiennych sposobów percypowania otoczenia za pomocą zmysłów.

– Projekt kierujemy do osób młodych w wieku od 15 do 21 lat, osób głuchych, uczniów bądź absolwentów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Wejherowie, jedynej placówce edukacyjnej dla osób z niepełnosprawnością słuchu w promieniu ponad 150 km od Gdańska. To dla nas ważna grupa, bo osoby te często nie mają możliwości dalszego rozwoju swoich pasji, działań oraz twórczej pracy z artystami – wyjaśnia Sylwia Bruna. – Do działań zaprosimy również osoby słyszące, aby stworzyć różnorodne, wspierające środowisko.

Efektem projektu będzie również instalacja specjalnych tablic i rozbudowa ich o warstwę edukacyjną.
– To osoby głuche, jako jej autorzy, wprowadzą nas w równościowe doświadczanie świata. Działaniem dodatkowym będzie montaż planów tyflograficznych na każdym piętrze ECS otwartym dla zwiedzających. Takie plany to mapy miejsc, tworzone w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Dla osób słabowidzących stosuje się na nich czytelną i kontrastową grafikę.

Projekt „Kultura bez barier” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program, na który został przyznany grant, ECS musi zrealizować do połowy czerwca przyszłego roku.