Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

termin | 4 czerwca 2022, sobota, godz. 13.00
miejsc | ECS, audytorium (parter)
wstęp | wolny
transmisja online | gdansk.pl, ecs.gda.pl, fb.com/ecsgdansk

Wojna w Ukrainie stała się wyzwaniem nie tylko dla broniących niepodległości swojego kraju Ukrainek i Ukraińców. Stała się wyzwaniem dla całej Europy i świata, polityk krajowych, ale i lokalnych, a wreszcie dla organizacji pozarządowych i samych obywateli.– Niezależna, demokratyczna Ukraina jest fundamentem powstałego po 1991 roku europejskiego ładu pokojowego. Putinowski imperializm jest zagrożeniem nie tylko dla suwerenności demokratycznej Ukrainy, ale i dla demokratycznej Europy – nie ma wątpliwości Basil Kerski, dyrektor ECS. – Ta wojna jest reakcją na sukces rewolucji Euromajdanu, w której Ukraińcy wypowiedzieli się za państwem demokratycznym, pluralistycznym i proeuropejskim. Sukces ukraińskich demokratów stał się inspiracją dla obywateli Europy wschodniej oraz zagrożeniem dla postsowieckich dyktatorów. Ukraina, która broni dziś naszych ideałów, naszej wolności, potrzebuje europejskiej solidarności.

Czy napad Putina na Ukrainę jest początkiem upadku jego władzy, tak jak Afganistan stał się początkiem końca Związku Sowieckiego? Co nam mówi wojna w Ukrainie o społeczeństwie obywatelskim w Polsce i w Ukrainie? Jak zabezpieczyć pokój na kontynencie? – to tylko niektóre z pytań, na które szukać będą odpowiedzi uczestnicy debaty 1989 – CZASY PRZEŁOMÓW – 2022.

WPROWADZENIE DO DEBATY
Thomas E. Garrett, sekretarz generalny Wspólnoty Demokracji (międzyrządowej koalicji państw, której głównym celem jest promowanie demokratycznych zasad oraz wzmacnianie demokratycznych norm i instytucji)
/ Bronisław Geremek i Madeleine K. Albright – Wspólnota Demokracji

UCZESTNICY DEBATY
/ Andrij Deszczyca – ambasador Ukrainy w Polsce
/ Tamara Duda – ukraińska dziennikarka, pisarka i tłumaczka
/ Aleksandra Dulkiewicz – prezydent Gdańska
/ Paweł Kowal, prof. ISP PAN – politolog, historyk, poseł RP
/ Andrij Sadowy – mer Lwowa
/ Oksana Zabużko – ukraińska pisarka, poetka i eseistka

PROWADZENIE
Tomasz Lis – dziennikarz i publicysta

partner debaty | Community of Democracies
1989 – ПЕРЕЛОМНІ ЧАСИ – 2022 | дебати

дата| 4 червня 2022 року, субота о 13:00
місце | ЄЦС, аудиторія (цокольний поверх)
вхід| вільний

Війна в Україні стала викликом не лише для українок та українців, які захищають незалежність своєї країни. Вона стала викликом для всієї Європи та світу, національної та місцевої політики, зрештою, для неурядових організацій та самих громадян.

- Незалежна, демократична Україна є основою європейського миропорядку, встановленого після 1991 року. Імперіалізм Путіна є загрозою не лише для суверенітету демократичної України, а й демократичної Європи, - з впевненістю каже Базиль Керський, директор ЄЦС. Ця війна є реакцією на успіх революції Євромайдану, в якій українці виступили за демократичну, плюралістичну та проєвропейську державу. Успіхи українських демократів стали джерелом натхнення для громадян Східної Європи та загрозою для пострадянських диктаторів. Україна, яка сьогодні захищає наші ідеали та нашу свободу, потребує європейської солідарності.

Чи є напад Путіна на Україну початком падіння його влади так само, як Афганістан став початком кінця Радянського Союзу? Що війна в Україні говорить нам про громадянське суспільство в Польщі та Україні? Як забезпечити мир на континенті? – це лише частина питань, на які дадуть відповідь учасники дебатів 1989 – ПЕРЕЛОМНІ ЧАСИ – 2022.

ВСТУП ДО ДЕБАТІВ
Томас Е. Гарретт, генеральний секретар Спільноти демократій (міжурядової коаліції держав, головною метою якої є просування демократичних принципів та зміцнення демократичних норм та інститутів)
/ Броніслав Геремек та Мадлен К. Олбрайт – Спільнота демократії

УЧАСНИКИ ДЕБАТІВ
/ Андрій Дещиця - посол України в Польщі
/ Олександра Дулкевич - мер Гданська
/ Павло Коваль, проф. ІПС ПАН - політолог, історик, член парламенту Республіки Польща
/ Андрій Садовий - міський голова Львова
/ Оксана Забужко – українська письменниця, поетеса та есеїстка

МОДЕРАЦІЯ
Томаш Ліс – журналіст і публіцист