Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Archiwalia

Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności rozpoczęło swoją działalność w 2008 roku. Zgodnie z założeniami statutowymi jego celem jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie źródeł opisujących opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970–1989. W zakres ten wchodzą materiały dotyczące historii ruchu społecznego Solidarność i antykomunistycznej opozycji demokratycznej działającej w Polsce i poza jej granicami.

Archiwalia ECS obejmują druki ciągłe, druki ulotne, niezależną filatelistykę (znaczki pocztowe, stemple, koperty, karty okolicznościowe) oraz archiwalia związkowe i osobiste darczyńców związane z życiem codziennym w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Jednak trzon kolekcji stanowią pisma drugiego obiegu. Powstawały one przede wszystkim w zakładach pracy, na uczelniach, w strukturach krajowych i regionalnych wolnych związków zawodowych, a zwłaszcza NSZZ „Solidarność”, partiach politycznych, a nawet szkołach na przestrzeni lat 1976–1990. Do zasobu Archiwum należy również liczna kolekcja egzemplarzy tzw. Poczty Solidarności, a także wydawnictwa z obozów internowania z lat 1981–1983.

W zbiorach Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności znajduje się bogata i interesująca kolekcja plakatów, ulotek oraz rysunków, które są graficznym komentarzem wydarzeń lat 1980–1989. Tematyka gromadzonych zbiorów to m.in.: Grudzień 1970 roku, strajki sierpniowe 1980 roku, karnawał Solidarności, stan wojenny i działalność opozycji oraz wybory 1989 roku.

Zbiory Archiwum Europejskiego Centrum Solidarności liczą 175 metrów biezących akt. W większości materiały trafiają do Archiwum, jako darowizny od osób prywatnych, a także w wyniku współpracy i wymiany pomiędzy instytucjami o podobnym profilu gromadzonych zbiorów. Coraz częściej zbiory przekazywane są również w wersji cyfrowej.

WIĘCEJ