Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
23.11.2017

ARAB AND MUSLIM WORLD IN INTERNATIONAL RELATIONS | konferencja

wstęp | opłata → szczegóły 

Będzie to międzynarodowa konferencja poświęcona wielu aspektom świata arabskiego i muzułmańskiego, w tym politycznym, prawnym, gospodarczym i kulturowym. Konferencja będzie składać się z dwóch sekcji: akademickiej i biznesowej. Językiem roboczym konferencji jest angielski.

Organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Fundacja Europa-Azja-Afryka i Europejskie Centrum Solidarności.