Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

KASY CZYNNE

MAJ — WRZESIEŃ
poniedziałek – piątek | 10–18
sobota – niedziela | 10–19

PAŹDZIERNIK — KWIECIEŃ
poniedziałek, środa – piątek | 10–16
sobota – niedziela | 10–17
wtorek | nieczynne

tel.: 58 772 41 12
WYSTAWA STAŁA
CENY BILETÓW / zawiera opłatę za audioprzewodnik dla każdego zwiedzającego
bilet normalny / 25 zł
bilet ulgowy / 20 zł

bilety grupowe | nie mniej niż 11 osób
bilet grupowy normalny / 23 zł
bilet grupowy ulgowy / 17 zł

bilet rodzinny | do 5 osób
70 zł
▪ przysługuje rodzicom lub opiekunom z dziećmi do 19 roku życia (po okazaniu legitymacji szkolnej); upoważnia do wstępu 5 osób, w tym maksymalnie 2 osób dorosłych; dla każdego kolejnego dziecka należy kupić bilet grupowy

posiadacz KARTY DUŻEJ RODZINY / 50 zł

posiadacz KARTY DO KULTURY
bilet normalny / 20 zł
bilet ulgowy / 16 zł

posiadacz KARTY TURYSTY
bilet normalny / 20 zł
bilet ulgowy / 16 zł

uczestnik WARSZTATU EDUKACYJNEGO na wystawie stałej / 10 zł

uczestnik SPACERU KURATORSKIEGO (
→ więcej)
bilet normalny / 25 zł
bilet ulgowy / 20 zł

GOŚCIE INDYWIDUALNI
 | do 10 osób
formy płatności / gotówka, karta kredytowa
audioprzewodnik / otrzymuje każda osoba, która zakupiła bilet
termin wykorzystania biletu / rok od daty zakupu (do 10 osób)

GRUPY ZORGANIZOWANE | 11–50 osób
rezerwacja / zgłoś wizytę nie później niż tydzień przed planowanym terminem przyjazdu 
■ rezerwacja online: ecs.gda.pl/Formularz
kontakt /  zwiedzanie@ecs.gda.pl
przewodnik / każda grupa musi mieć przewodnika / Oferujemy oprowadzanie po polsku lub angielsku. Opłata za przewodnika ECS dla grup zorganizowanych do 30 osób: 150 zł
lub
samodzielnie zamów usługę: 
lista licencjonowanych przewodników (musisz zrobić to z wyprzedzeniem, przewodnicy nie czekają na zwiedzających w budynku ECS)

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
►►
bilet ulgowy / przysługuje osobie z niepełnosprawnością, po okazaniu orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumentu ze zdjęciem lub legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz asystentowi osoby niepełnosprawnej z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności 
dysponujemy wózkami inwalidzkimi / osoby mające trudności z poruszaniem się mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który udostępniamy bezpłatnie, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie
asysta / może towarzyszyć gościowi podczas wizyty w ECS, prosimy o zgłoszenie tej potrzeby w kasie

BILET BEZPŁATNY 
Przysługuje:
▪ osobom fizycznym odznaczonym: Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski, Polonia Restituta, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, krzyżem Wolność i Solidarność, Medalem Wdzięczności oraz osobom fizycznym, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”
▪ sygnatariuszom Porozumień Sierpniowych 1980 roku z Gdańsk, Szczecina, Katowic i Jastrzębia Zdroju
▪ honorowym obywatelom Gdańska
▪ osobom posiadającym status pokrzywdzonego i status działacza opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych
▪ członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
▪ pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów
▪ dziennikarzom legitymującym się odpowiednim dokumentem
▪ dzieciom do lat siedmiu
▪ dzieciom z domów dziecka i ich opiekunom
▪ opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (1 opiekun na 10 osób)
▪ przewodnikom grup turystycznych
▪ posiadaczom Karty Polaka
▪ posiadaczom Karty Mieszkańca Gdańska / jednorazowo

BILET ULGOWY
Przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi następującym osobom:
▪ uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych
▪ studentom, osobom odbywającym studia doktoranckie
▪ osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom,
▪ seniorom powyżej 65 roku życia / po okazaniu dokumentu uprawniającego do zniżki
WYDZIAŁ ZABAW ►►
bilet normalny → 9 zł/os.
bilet ulgowy → 5 zł/os.
bilet specjalny → 20 zł/os.
karnet na 5 wejść → 36 zł
bilet warsztatowy → 8 zł/os.
bilet happy hours w soboty i niedziele w godzinach 16–18 → 5 zł/os.
INSTALACJA ARTYSTYCZNA | ANTABY ►►
bezpłatnie
WYSTAWA CZASOWA | SPRAWA STANISŁAWA PYJASA ►►
bezpłatnie
REGULAMIN ZWIEDZANIA EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ►►