Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

KURSY DLA KANDYDATÓW NA CERTYFIKOWANYCH PRZEWODNIKÓW PO ECS

NABÓR ZGŁOSZEŃ ZAKOŃCZONY!

Chcesz poznać pasjonującą historię Polski i Europy opowiedzianą w wyjątkowym miejscu?
Jesteś przewodnikiem i chcesz poszerzyć swoją wiedzę?
Interesujesz się historią współczesną?
Dołącz do grona przewodników po Europejskim Centrum Solidarności!

Zapewniamy:
/
dostęp do specjalistycznej wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski i Europy
/
40 godzin wykładów i warsztatów na wystawie stałej ECS i w przestrzeni postoczniowej
/
nieznane archiwalia i pamiątki
/
najnowsze rozwiązania sztuki wystawienniczej
/
wykwalifikowaną kadrę wykładowców

→ szczegółowy PROGRAM KURSU PRZEWODNICKIEGO

TERMINY
zajęcia | 8–23 marca 2019
egzamin końcowy | 10–11 kwietnia 2019

ZAJĘCIA
8, 15, 22 marca, piątek, godz. 17.00–20.15 | 4 godziny (przerwa godz. 18.30-18.45)
9 marca, sobota, godz. 9.00–15.30 | 8 godzin (przerwa godz. 12.00-12.15, 13.45-14.00)
16 marca, sobota, godz. 9.00–16.15 | 9 godzin (przerwa godz. 12.00-12.15, 13.45-14.00)
17 marca, niedziela, godz. 12.00–13.30 | 2 godziny
21 marca, czwartek, godz. 17.00–18.30 | 2 godziny
23 marca, sobota, godz. 9.00- 15.15 | 7 godzin (przerwa 12.30–13.00)

EGZAMIN
Egzamin jest dwuetapowy i obejmuje:
/
część teoretyczną – test wiedzy (10 kwietnia, środa) 
/
część praktyczną – egzamin, który odbędzie się na terenie Europejskiego Centrum Solidarności oraz na placu Solidarności i terenach postoczniowych (10-11 kwietnia, środa–czwartek).

Do egzaminu praktycznego przystąpią osoby, które przekroczyły próg 60 proc. dobrych odpowiedzi w teście wiedzy.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:
/
ukończyła 18 lat,
/
ma minimum wykształcenie średnie,
/
złożyła stosowne dokumenty:
·  kwestionariusz osobowy,
·  świadectwo potwierdzające zdobyte wykształcenie,
d) pomyślnie odbyła rozmowę kwalifikacyjną,
e) do 1 marca 2019 roku dokonała opłaty w wysokości 300 zł: na konto (Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, 80–863 Gdańsk, numer konta: PEKAO S.A. 45 1240 1268 1111 0010 1576 6350), wpisując w tytule: kurs przewodnicki ECS oraz imię i nazwisko kandydata. Potwierdzenia wpłaty należy przesłać na adres e-mailowy: przewodnicy@ecs.gda.pl.

Dokumenty należy przesyłać do 25 lutego 2019 roku pod adres e-mailowy: przewodnicy@ecs.gda.pl. W przypadku dużego zainteresowania organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 26–28 lutego oraz 1 marca. O terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailowo. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej podany do wiadomości kandydata jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie. Rozmowa kwalifikacyjna nie obejmuje przewodników licencjonowanych, których uprawnienia obejmują Gdańsk, Sopot, Gdynię i/lub województwo pomorskie, ze względu na zdobyte kompetencje potwierdzone zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami prawa. Zapis ten dotyczy również osób, które po 31 grudnia 2013 roku ukończyły kurs przewodnicki po Trójmieście i/lub województwie pomorskim realizowany przez instytucje statutowo zajmujące się krzewieniem turystyki i krajoznawstwa oraz legitymują się stosownym dokumentem potwierdzającym ukończenie w/w kursu.

Złożenie dokumentów jest równoznaczne z akceptacją REGULAMINU KURSU.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

informacje | Magdalena Charkin-Jaszcza, e-mail: m.charkin@ecs.gda.pl, tel.: 503 072 644
informacje | Katarzyna Granacka, e-mail: k.granacka@ecs.gda.pl, tel.: 517 038 192

KURS PRZEWODNICKI 2019

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24  »

KURS PRZEWODNICKI 2018

«  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  »

KURS PRZEWODNICKI 2015

«  1 2 3 4 5 6 7 8  »

KURS PRZEWODNICKI 2014

«  1 2  »

fot. Dawid Linkowski, Grzegorz Mehring / Archiwum ECS