Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Europejskie Centrum Solidarności jest miejscem refleksji naukowej, w której punktami odniesienia są zarówno historia najnowsza, jak i nauki społeczne. Podczas konferencji i debat ECS staje się miejscem spotkań ludzi nauki i kultury z całego świata. Nasi goście podejmują ważne wątki dotyczące historii opozycji antykomunistycznej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, upadku komunizmu, a także kondycji współczesnej kultury demokratycznej. Zapraszamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami badawczymi poprzez uczestnictwo w organizowanych lub współorganizowanych przez ECS konferencjach naukowych.