Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Od początku sierpnia, gdy na pograniczu polsko-białoruskim zaczął narastać kryzys humanitarny, realną pomoc osobom migrującym odnajdowanym w lasach niosą głównie aktywiści oraz lokalna ludność. Rola tych ostatnich jest nie do przecenienia / → więcej
termin | 28 czerwca 2022, wtorek, godz. 18.00

UCHODŹCY W POLSCE. KRYZYS, WYZWANIE CZY SZANSA?

GOŚCIE
Łukasz Bień | politolog, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego
Monika Chabior | socjolożka, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
Mirosława Hanasko | nauczycielka języków ukraińskiego i polskiego, ambasadorka kultury powiatu bytowskiego
Julia Kharytoniuk | nauczycielka języków ukraińskiego i polskiego, IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ
Patrycja Błaszkowska | Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego i Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Adam Sobina | Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

MODERATOR
prof. Cezary Obracht-Prondzyński | socjolog i antropolog, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Po 24 lutego zbankrutowała koncepcja, że relacje gospodarcze z niedemokratycznymi państwami trzecimi pozwalają wykluczyć poważne konflikty z nimi. Należy pamiętać, że istotą rozwoju integracji europejskiej jest odpowiadanie na aktualne wyzwania / → więcej
termin | 17 maja 2022, wtorek, godz. 18.00

JAK WOJNA ZMIENIA EUROPĘ?

GOŚCIE
Aleksandra Dulkiewicz | prawniczka i samorządowiec, prezydent Gdańska
Jean-Marc Ayrault | polityk, były parlamentarzysta, premier i minister spraw zagranicznych Francji
Knut Abraham | dyplomata i polityk, poseł do Bundestagu z ramienia CDU
Markus Meckel | teolog i polityk, były minister spraw zagranicznych i legenda opozycji demokratycznej w NRD
WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ
Szymon Tasiemski | Uniwersytet Jagielloński
Patrycja Błaszkowska | Uniwersytet Gdański i Gdański Uniwersytet Medyczny
MODERATOR
Basil Kerski | menadżer kultury, redaktor i politolog, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Mówi się, że przez Polskę przechodzi tzw. srebrnym tsunami, z jednej strony wzrastająca liczba emerytów i rencistów, a z drugiej rodzi się zbyt mało dzieci. Jaka jest przyszłość państwowego systemu emerytalnego w Polsce? / → więcej
termin | 26 kwietnia 2022, wtorek, godz. 18.00

CZY ZA 30 LAT MOGĘ LICZYĆ NA PAŃSTWOWĄ EMERYTURĘ?

GOŚCIE
dr Łukasz Dopierała | ekonomista, Uniwersytet Gdański
prof. Marek Góra | ekonomista, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Robert Gwiazdowski | prawnik, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Grzegorz Pułkotycki | CFA, dyrektor inwestycyjny w Starfunds

WIDOWNIĘ REPREZENTUJE
Szymon Tasiemski | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

MODERATORZY
Julia Borzeszkowska | Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Adam Sobina | Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

 
Wydarzenia ostatnich tygodni – bezprecedensowa napaść Putina na Ukrainę, w opinii wielu zbyt powolna reakcja Unii Europejskiej na wojnę przy unijnej granicy, dla innych solidarność wspólnoty na niespodziewaną skalę – wszystko to skłania do pytań o przyszłość Unii Europejskiej / → więcej
termin | 29 marca 2022, wtorek, godz. 18.00

PRZYSZŁOŚĆ UNII EUROPEJSKIEJ

GOŚCIE
Róża Thun | działaczka organizacji pozarządowych, posłanka do Parlamentu Europejskiego, grupa Renew Europe (Odnówmy Europę)
prof. Zdzisław Krasnodębski | socjolog, poseł do Parlamentu Europejskiego, grupa Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Jan Olbrycht | poseł do Parlamentu Europejskiego, wiceprzewodniczący grupy Europejska Partia Ludowa (Chrześcijańscy Demokraci)

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ studentki i studenci
Patrycja Błaszkowska | Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii i Gdański Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
Julia Borzeszkowska | Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Helena Szafkowska | Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
Szymon Tasiemski | Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji
Adam Sobina | Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny

MODERATOR | prof. Janusz Rachoń, prezes Fundacji Europejskiego Centrum Solidarności, Klub Myśli Obywatelskiej
Ostatnio Trybunał Konstytucyjny wydał kilka orzeczeń godzących nie tylko w ideę integracji europejskiej, lecz także w europejski system ochrony praw człowieka. Czy i jak to wpływa na sytuację polskich obywateli, a zwłaszcza na ich fundamentalne prawa i wolności? / → więcej
termin | 22 lutego 2022, wtorek, godz. 18.00

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA I TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ – DLACZEGO SĄ NAM POTRZEBNE?


GOŚCIE
mec. Magdalena Krzyżanowska-Mierzewska | radca prawny, wieloletnia pracowniczka Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
dr hab. Tomasz Koncewicz, prof. UG | kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Uniwersytet Gdański

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ
Patrycja Błaszkowska | studentka biologii medycznej, Uniwersytet Gdański oraz zdrowia środowiskowego i BHP, Gdański Uniwersytet Medyczny
Helena Szafkowska | studentka Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański

MODERATOR | prof. Jerzy Zajadło, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU
Polski Instytut Ekonomiczny, państwowy instytut badawczy nadzorowany przez prezesa Rady Ministrów, podaje, że 72 proc. Polaków ma pozytywny stosunek do UE. Polska to jeden z najbardziej proeuropejskich krajów wspólnoty. Zdaje się jednak się, że polski euroentuzjazm ma bardzo płytkie podstawy / → więcej
termin | 25 stycznia 2022, wtorek, godz. 18.00

BILANS POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

GOŚCIE
prof. Tomasz Grzegorz Grosse | socjolog, politolog, historyk, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
dr Janusz Jankowiak | ekonomista, były redaktor naczelny „Gazety Bankowej”
dr Janusz Lewandowski | eurodeputowany; wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego; były komisarz UE ds. budżetu i programowania

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ | Julia Borzeszkowska, studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
Szymon Tasiemski, student Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

MODERATOR | prof. Dariusz Filar, ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej
Na pięć lat po zakończeniu wojny, Europa wciąż jeszcze zmaga się z konsekwencjami II wojny światowej. Politycy i intelektualiści zastanawiają się, jak zapobiec ewentualnym konfliktom zbrojnym na terytorium Europy / → więcej
termin | 7 grudnia 2021, godz. 18.

UNIA EUROPEJSKA JAKO PROCES
CUD KULTUROWY CZY WYIMAGINOWANA WSPÓLNOTA?


goście
prof. Anna Zielińska-Głębocka | ekonomistka, nauczycielka akademicka i polityczka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego
dr Hanna Machińska | prawniczka i nauczycielka akademicka, zastępczyni rzecznika praw obywatelskich, była dyrektorka Biura Rady Europy w Warszawie
dr Jakub Kwiatkowski | ekonomista, nauczyciel akademicki, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego

WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ | studenci Uniwersytetu Gdańskiego
Julia Borzeszkowska, studentka Wydziału Prawa i Administracji
Adam Sobina, student Wydziału Ekonomicznego

MODERATOR | dr Jacek Kołtan, filozof i politolog, Europejskie Centrum Solidarności
Pod względem liczby łóżek w szpitalach, przypadających na każde 100 tys. mieszkańców, jesteśmy w europejskiej czołówce z wynikiem 663. To daje nam siódme miejsce w Unii Europejskiej. Brakuje jednak lekarzy zdolnych leczyć pacjentów / → więcej
termin | 26 października 2021, godz. 18

CZY POLSKI SYSTEM OCHRONY ZDROWIA DA SIĘ UZDROWIĆ?

goście
prof. Jacek Jassem | onkolog i nauczyciel akademicki, kierownik Katedry i \ Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Paweł Jan Grzesiowski | pediatra, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19
mgr inż. Kamil Barczyk | dyrektor szpitala w Bolesławcu

moderatorzy | studenci Uniwersytetu Gdańskiego: Helena Szafkowska, studentka Wydziału Prawa i Administracji i Adam Sobina, student Wydziału Ekonomii
Dziękujemy Adamowi Bodnarowi, Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Artysta – człowiek poszukujący odpowiedzi na istotne pytania egzystencjalne, baczny obserwator życia, interpretator świata, twórca sztuki, dzieł niepowtarzalnych… Po co nam sztuka? / → więcej
termin | 1 czerwca 2021, godz. 17

SZTUKA WSPÓŁCZESNA: LUKSUS CZY SPOŁECZNA POTRZEBA?

goście
prof. Małgorzata Omilanowska | historyczka sztuki, dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, była minister kultury i dziedzictwa narodowego
dr hab. Krzysztof Polkowski | malarz, pedagog, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Luka Rayski | malarz, grafik, autor m.in. słynnego plakatu „Konstytucja”
Anda Rottenberg | historyczka i krytyczka sztuki, kuratorka wystaw, publicystka, redaktorka działu kultury magazynu „Vogue Polska”

widownię reprezentują
Patrycja Błaszkowska | studentka biologii medycznej, Uniwersytet Gdański oraz zdrowia środowiskowego i BHP, Gdański Uniwersytet Medyczny
Szymon Tasiemski | maturzysta, I Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

moderator
dr hab. Jacek Friedrich | historyk sztuki, wykładowca akademicki, dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku
Kryzys, jaki wywołała pandemia COVID-19, stanowi wyzwanie dla całej gospodarki – globalnej, regionalnej, gminnej, krajowej. A w konsekwencji dla gospodarek domowych milionów ludzi / → więcej
termin | 18 maja 2021, godz. 17

CO Z TĄ GOSPODARKĄ?

goście
Aleksandra Dulkiewicz | samorządowiec, prezydent Gdańska
prof. Jerzy Hausner | ekonomista, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, projektu promującego ekonomię opartą na wartościach społecznych
Sławomir Łoboda | wiceprezes zarządu LPP, prezes Rady Fundacji Hospicyjnej
Mieczysław Struk | samorządowiec, marszałek województwa pomorskiego
WIDOWNIĘ REPREZENTUJĄ | Patrycja Błaszkowska, studentka biologii medycznej, Uniwersytet Gdański oraz zdrowia środowiskowego i BHP, Gdański Uniwersytet Medyczny
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
MODERATOR | prof. Dariusz Filar, ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej
Przylgnął do niego przydomek „Żółw”, bo w programie satyrycznym „Polskie zoo”, emitowanym na początku lat 90. XX wieku na antenie telewizji publicznej, symbolizowała go kukiełka żółwia. Satyrycy punktowali niespieszność reakcji i wypowiadanych słów. Mazowiecki nie obrażał się. W domu miał kolekcję żółwików, a startując do parlamentu promował się plakatem z żółwiem. O ironio, urzędowanie Mazowieckiego w roli ostatniego premiera PRL i pierwszego premiera III Rzeczypospolitej, przypadło na niezwykle dynamiczne i kosztowne społecznie czasy wprowadzania tzw. planu Balcerowicza, który miał przeprowadzić gospodarkę Polski od systemu komunistycznego do rynkowego / → więcej
termin | 20 kwietnia 2021
MAZOWIECKI. LEKCJE DEMOKRACJI

goście
Andrzej Brzeziecki | historyk, dziennikarz i publicysta, autor i współautor książek reporterskich
Władysław Frasyniuk | przedsiębiorca, poseł trzech kadencji,
działacz opozycji demokratycznej i więzień polityczny w PRL
prof. Andrzej Friszke | historyk, specjalizuje się w zakresie historii najnowszej,
Instytut Studiów Politycznych PAN
dr Janusz Lewandowski | ekonomista, eurodeputowany,
były poseł i minister przekształceń własnościowych
dr Anna Machcewicz | historyczka, badaczka dziejów najnowszych Polski,
Instytut Studiów Politycznych PAN

MODERATOR
Basil Kerski, politolog, eseista, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
Co z tym klimatem? Budapeszt w Warszawie – kilka lat temu zapowiadał jeden z liderów partii rządzącej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Nie można jednak wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości będziemy mieli Wenecję w Gdańsku. Ze względu na ocieplenie klimatu, poziom mórz i oceanów systematycznie się podnosi. Według danych podawanych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu, w XX wieku wzrósł o ok. 15 cm. / → więcej

termin | 23 marca 2021
CO Z TYM KLIMATEM?

goście
dr Janusz Lewandowski | ekonomista, eurodeputowany
prof. Szymon Malinowski | fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG | politolog, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
Janina Repeka | Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, studentka socjologii, Uniwersytet Gdański

moderatorzy
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

Madeleine Albright stwierdziła: „W systemach prawdziwie demokratycznych przywódcy szanują nie tylko wolę większości, lecz także prawa mniejszości. […] Oznacza to konstytucyjny imperatyw ochrony praw jednostki, nawet gdy kłóci się on z interesem partii rządzącej”. Czy jest demokracja nieliberalna? Czy to jeszcze jest demokracja? / → więcej

termin | 23 lutego 2021
CZY JEST DEMOKRACJA NIELIBERALNA?

goście
prof. Małgorzata Kowalska | filozofka polityki, kierowniczka Katedry Filozofii i Etyki Wydziału Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu w Białymstoku
prof. Elżbieta Korolczuk | socjolożka ruchów społecznych, profesor The School of Historical and Contemporary Studies Södertörn University w Sztokholmie i na Uniwersytecie Warszawskim
prof. Jerzy Zajadło | prawnik i filozof, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU
prof. Dariusz Filar | ekonomista, Uniwersytet Gdański, były członek Rady Polityki Pieniężnej

widownię reprezentują
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

moderator | dr Jacek Kołtan, filozof i politolog, Europejskie Centrum Solidarności
Państwo prawa to takie, w którym obowiązujące prawo ma pozycję nadrzędną, wiąże rządzących i wyznacza zakres ich kompetencji, a obywatelom gwarantuje prawa i wolności / → więcej

termin | 26 stycznia 2021
WYGASZANIE PAŃSTWA PRAWA?

goście
prof. dr hab. Ewa Łętowska | pierwsza Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, członek rzeczywisty PAN i członek czynny PAU
prof. dr hab. Włodzimierz Piotr Wróbel | sędzia Sądu Najwyższego, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Dorota Zabłudowska | sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe, członkini Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia

widownię reprezentują
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

moderator | prof. dr hab. Jerzy Zajadło, Katedra Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, członek-korespondent PAN i PAU
„Dziad”, „Dziadostwo”, „Dziadowanie” – słychać dziś podczas protestów ulicznych, gdzie prym wiodą młodzi ludzie. Czy żyjemy w epoce politycznego dziadocenu? Młodzi rzucają rękawice starym? Dokąd doprowadzą nas protesty na polskich ulicach, wyprowadzone w imię obrony wolności kobiet? / → więcej

termin | 1 grudnia 2020
KONIEC EPOKI DZIADOCENU?
STRAJKI KOBIET JAKO STARCIE POKOLEŃ

goście
dr hab. Agnieszka Graff | badaczka feminizmu i ruchów antygender, Uniwersytet Warszawski
dr Magdalena Muszel | antropolożka kultury i socjolożka, prezeska zarządu Fundacji Zatoka
prof. Tomasz Besta | psycholog, Uniwersytet Gdański
prof. Jacek Raciborski | socjolog, Uniwersytet Warszawski

widownię reprezentują
inż. Wiktoria Polacka-Hołdys, studentka prawa i administracji, Uniwersytet Gdański,
Adam Sobina, student ekonomii, Uniwersytet Gdański
Szymon Tasiemski, uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku

moderator | dr Grzegorz Piotrowski, ECS
Mianem katolików określa się ok. 90 proc. Polek i Polaków. Co dziesiąta osoba ocenia swoją wiarę jako głęboką. Jednocześnie jedna czwarta katolików uczestniczy w praktykach religijnych, a jeszcze mniejsza część jest świadoma podstawowych kanonów wiary / → więcej

termin | 20 października 2020
KOŚCIÓŁ WE WSPÓŁCZESNYM SPOŁECZEŃSTWIE DEMOKRATYCZNYM

goście
ks. prof. dr hab. Adam Świeżyński | filozof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Artur Nowak | adwokat, publicysta i pisarz
Justyna Zorn | aktywistka z Gdynia, organizatorka protestów pod kurią gdańską i apelu do papieża Franciszka w sprawie pedofilii w polskim Kościele

moderator | dr Piotr Szeląg, doktor prawa kanonicznego
Jak wynika z raportu „Kondycja organizacji pozarządowych w Polsce 2018”, w naszym kraju działa ok. 143 tys. organizacji, stowarzyszeń i fundacji. Przeciętne stowarzyszenie zrzesza 30 osób, z czego prawdziwie aktywnych jest 10. Wolontariuszki i wolontariuszy angażuje 63% organizacji, przeciętnie 6 osób rocznie. Z rachunków wynika, że ponad 5 mln obywateli samoorganizuje się w jakiejś dobrej sprawie. Czy to dużo w niemal 38-milionowym kraju? / → więcej

termin | 4 czerwca 2020
CZY MOŻLIWE JEST DOBRE SPOŁECZEŃSTWO BEZ AKTYWNYCH OBYWATELI?

goście
prof. dr hab. Tomasz Besta | Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
mgr Małgorzata Łukianow | Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
dr Grzegorz Piotrowski | Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

moderator | prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
Do internetu wyciekły dane tysięcy sędziów i prokuratorów, które miała w swoich zasobach Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, oraz ok. 5 tys. osób, studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej. Samorządy broniły naszych danych przed bezprawnych, ich zdaniem, żądaniem przekazania ich Poczcie Polskiej na użytek wyborów prezydenckich ogłoszonych na 10 maja. Na ile gromadzenie i przechowywanie danych osobowych jest dla obywatela bezpieczne? I gdzie w sieci czai się przestępca? / → więcej

termin | 18 maja 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ

goście
dr WOJCIECH WIEWIÓROWSKI | prawnik, Europejski Inspektor Ochrony Danych, Bruksela
dr EDYTA BIELAK-JOMAA | prawniczka, do niedawna generalna inspektor ochrony danych osobowych, a potem prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
KLAUDIA SKELNIK | wiceprezes spółki Pomorskie Biuro Inspektorów Ochrony Danych, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku (manager kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne)
moderator | dr JAKUB KUFEL, Europejskie Centrum Solidarności, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie)
„Koronawirus jest przykrywką do wprowadzenia sieci 5G”, „Bill Gates sfinansował produkcję wirusa”, „picie alkoholu odkaża od środka” – fałszywe informacje codziennie zalewają sieć, są czytane, komentowane, przesyłane dalej… / → więcej

termin | 4 maja 2020
FAKE NEWS I FARMY TROLLI

goście
prof. JOLANTA MAĆKIEWICZ | językoznawczyni i medioznawczyni, badaczka języka wypowiedzi medialnych, Uniwersytet Gdański
PAWEŁ TERPIŁOWSKI | redaktor naczelny serwisu demagog.org.pl, sprawdza prawdomówność polityków, walczy z fałszywymi newsami i manipulacją w Internecie
WOJCIECH CIEŚLA | redaktor tygodnika Newsweek, pięciokrotnie nominowany do nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo śledcze
Żyjemy w dobie niezwykłego postępu technologicznego w tym upowszechnienia Internetu. Internet spowodował przeniesienie wielu form życia społecznego do przestrzeni cyfrowej. Dokonujemy bardzo wiele zakupów w Internecie, kupujemy nie tylko odzież czy kosmetyki, kupujemy również bilety lotnicze, kolejowe i autobusowe, bilety do kina, teatru, opery, filharmonii czy też bilety na wydarzenia sportowe. Administracja państwowa nie pozostała w tyle oferując elektroniczny dostęp do urzędów i stale powiększając zakres usług świadczonych przez internet / → więcej

termin | 27 kwietnia 2020
WYKLUCZENIE CYFROWE

goście
dr MACIEJ DĘBSKI | socjolog i badacz społeczny, Uniwersytet Gdański
dr KRZYSZTOF STACHURA | socjolog i badacz społeczny, Uniwersytet Gdański
ADAM SOBINA | uczeń, I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku
SZYMON TASIEMSKI | uczeń, I LO im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

moderator | dr GRZEGORZ PIOTROWSKI | antropolog kulturowy i filozof, ECS

Zachęcamy do oglądania popularnych cykli ECS oraz zapisów konferencji i seminariów, a także wirtualnego wertowania zbiorów ECS