Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Laboratorium Dizajnu Społecznego to cykl wykładów i warsztatów organizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności we współpracy z Międzywydziałowym Instytutem Nauk o Sztuce Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Przestrzeń działań laboratoryjno-projektowych to głównie tereny po Stoczni Gdańskiej. Zaproszenie do udziału w projekcie jest skierowane do twórczych osobowości niepokornych społecznie i konstruktywnie podchodzących do tworzenia miejsca kultury jako przestrzeni dialogu i kulturowej tożsamości. Laboratorium służyć ma wymianie myśli i dyskusji społecznej dotyczącej kondycji społeczeństwa obywatelskiego, zmiany społecznej oraz tworzenia miejsca realnego stawania się kultury.