23.11.2015

Wybierz laureata nagrody obywatelskiej

Ty też możesz wybrać Laureata Pierwszej Pomorskiej Obywatelskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego jest wieloletnią inicjatywą w województwie pomorskim. Jej głównym celem jest wzmocnienie i poszerzenie aktywności społeczności lokalnych. Podstawową wartością jest praca na rzecz dobra wspólnego oparta na zaufaniu i solidarności.

Nagroda została ufundowana przez wojewodę pomorskiego, marszałka województwa pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Tegoroczna edycja konkursu ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań, tzw. dobrych praktyk, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka przyzna nagrody za działalność w roku 2015 w następujących obszarach: pomoc społeczna, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna oraz ekonomia społeczna.
Szczegóły: bursztynowymieczyk.pomorskie.pl


Gala wręczenia nagrody odbędzie się 5 grudnia 2015 roku w Europejskim Centrum Solidarności.

Do pierwszej Pomorskiej Obywatelskiej Nagrody Bursztynowego Mieczyka najwięcej nominacji zdobyły:

CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
 
FUNDACJA POKOLENIA 

REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI I WSPOMAGANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO "PARASOL"

FUNDACJA ZMIAN SPOŁECZNYCH "KREATYWNI" 

POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM KOŁO GDAŃSKIE 

POMORSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIABETYKÓW 

GDAŃSKIE WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE 

PUCKIE HOSPICJUM P.W. ŚW. OJCA PIO 

STOWARZYSZENIE "EKO-INICJATYWA" 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI WYSIN 

STOWARZYSZENIE SUM 

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY KOBIET NEWW 

TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW.BRATA ALBERTA KOŁO GDAŃSKIE

Zachęcamy do głosowania:
http://goo.gl/forms/dIizqvF5Av