Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Rada Naukowa i proceudra recenzyjna

RADA NAUKOWA

Edwin Bendyk, Collegium Civitas, Warszawa
Barbara Fatyga, Uniwersytet Warszawski
Basil Kerski, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
Leszek Koczanowicz, SWPS, Wrocław
Marcin Król, Uniwersytet Warszawski
Sławomir Magala, Erasmus University Rotterdam
Elżbieta Matynia, New School for Social Research, New York
David Ost, Hobart and William Smith Colleges, Geneva, New York
Jadwiga Staniszkis, Polska Akademia Nauk, Warszawa
Tomasz Szkudlarek, Uniwersytet Gdański
prof. Andrzej Gąsiorowski, Uniwersytet Gdański
prof. Mirosław Golon, Instytut Pamięci Narodowej, Gdańsk / Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń́
prof. Aleksander Hall, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania, Rzeszów
dr Konrad Knoch, Uniwersytet Gdański / Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
dr Jacek Kołtan, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
dr Jakub Kufel, Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
prof. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń́ / Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk
dr Przemysław Ruchlewski Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk

Proceudra recenzyjna

  1. Do oceny każdego tekstu naukowego powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej, do której afiliowany jest autor artykułu spośród wiodących specjalistów w danych dziedzinach, akademików z dużym dorobkiem naukowym
  2. Procedura recenzowania jest anonimowa – zarówno recenzent, jak i autor recenzowanego tekstu nie znają nawzajem swoich tożsamości
  3. Każda recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia tekstu do publikacji (lub jego odrzucenia) oraz uzasadnienie i ewentualne uwagi
  4. W razie wątpliwości decyzję o publikacji tekstu podejmuje Rada Naukowa na podstawie obu otrzymanych recenzji
  5. W przypadku pozytywnych recenzji, tekst trafia do składu, łamania i druku

    → RECENZJA ARTYKUŁU NAUKOWEGO | formularz (plik .pdf)