Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

 SWZP.263.1.17.AL                                                                                                                                     Gdańsk, 09.01.2017 rokuOGŁOSZENIE
 
Dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, przy Placu Solidarności 1, kod pocztowy: 80-863 (dalej: „ECS”) ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu służbowego marki Hyundai Sonata.

Przedmiotem przetargu jest wybór najkorzystniejszej dla ECS oferty na sprzedaż samochodu służbowego marki Hyundai Sonata zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie i załącznikach.

Regulamin konkursu dostępny jest:
• na stronie internetowej http://www.ecs.gda.pl/title,Przetargi,pid,1347.html
w Biuletynie Informacji Publicznej
• oraz siedzibie ECS.

Wyniki pisemnego przetargu ofertowego zostaną zamieszczone na w/w stronie internetowej oraz przesłane drogą elektroniczną do Oferentów, którzy złożą Oferty w ramach przetargu.

Oferty należy składać do dnia 23.01.2017 roku do godz. 10:00 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sekretariat (IV piętro).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2017 roku o godz. 10:30 w siedzibie ECS, Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, sala konferencyjna (pok. 4.41- IV piętro).

Regulamin z załącznikami
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty