Pracownicy

WYDZIAŁU MYŚLI SPOŁECZNEJ

dr JACEK KOŁTAN
zastępca dyrektora
tel.: 58 772 40 55
e-mail: j.koltan@ecs.gda.pl

Studiowałem filozofię, nauki polityczne oraz teologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie. Doktorat z filozofii społecznej obroniłem na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Od roku 2008 pracuję w Europejskim Centrum Solidarności. Prowadzę cykl wykładów publicznych „Gdańskie Wykłady Solidarności”, w ramach którego zapraszam intelektualistów z Polski i ze świata do zdiagnozowania najważniejszych problemów współczesnych społeczeństw. Z kolei Laboratorium Dizajnu Społecznego, które współorganizuję z gdańską ASP służy eksperymentom z nowymi formami animacji społecznej. Prowadzę także wydawnictwo naukowe ECS, w ramach którego jestem redaktorem serii „Idea solidarności” i członkiem rady naukowo-programowej pisma „Wolność i Solidarność”. Moje zainteresowania badawcze skupiają się na współczesnej teorii społecznej i politycznej, ontologii społecznej, historii idei solidarności, a także hermeneutyce i antropologii filozoficznej. W moich dotychczasowych badaniach zajmowałem się nowymi ruchami społecznymi (polscy ACTAwiści), filozofią społeczną Józefa Tischnera, koncepcją tożsamości społecznej podmiotu we współczesnej fenomenologii i hermeneutyce m.in. Martina Heideggera, Karla Löwitha oraz Paula Ricoera. Byłem też stypendystą niemieckiej fundacji KAAD i visiting scholar amerykańskiego CUA. Prowadzę wykłady i konwersatoria w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Oprócz artykułów naukowych opublikowałem m.in. Solidarność. Pokojowa rewolucja (współred. M. Chojecki, 2009), Der Mitmensch. Zur Identitätsproblematik des sozialen Selbst ausgehend von der Frühphilosophie Martin Heideggers und Karl Löwiths (monografia, 2012), Obywatele ACTA (wspóred. Ł. Jurczyszyn, P. Kuczyński i M. Rakusa-Suszczewski, 2014), Solidarność i kryzys zaufania (red., 2014), Wystawa Stała Europejskiego Centrum Solidarności. Antologia (współred. E. Konarowska).
dr Jakub Kufel
tel.: 58 772 40 58
e-mail: j.kufel@ecs.gda.pl

Studiowałem historię i politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz zarządzanie projektami na Politechnice Gdańskiej. Tytuł doktora nauk społecznych uzyskałem w 2013 r. Byłem stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W okresie studiów realizowałem projekty społeczne jako wiceprezes Stowarzyszenia „Wyborcy”. Od 2010 r. pracuję w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie zajmuje się koordynacją projektów naukowych i wydawniczych, a także prowadzę własne prace badawcze. Moje zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim myśli politycznej opozycji oraz procesów transformacji ustrojowej w Polsce. Jestem redaktorem pisma „Wolność i Solidarność”, wykładowcą akademickim, organizatorem konferencji naukowych.
Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz kilku prac zbiorowych m. in. Opozycja demokratyczna w latach 1976 – 1981; Parlamentarne i samorządowe tradycje Rzeczypospolitej; Czas Przełomu. Solidarność 1980 – 1981; Kościół w dobie totalitaryzmów: hitlerowskiego i komunistycznego.
dr Konrad Knoch
tel.: 58 772 40 60
e-mail: k.knoch@ecs.gda.pl

Ukończyłem historię na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowe Studium kadry menedżerskiej do współpracy ze strukturami UE na Politechnice Gdańskiej. Doktorat z historii obroniłem w 2011 r. W Europejskim Centrum Solidarności pracuję od 2008 roku i koordynowałem prace merytoryczne nad wystawą stałą. Obecnie jestem kierownikiem Działu Badań Historycznych. Wykładam również na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Gdańskim. Jestem autorem kilkudziesięciu haseł, biogramów, tekstów poświęconych opozycji demokratycznej i prasie podziemnej. Przeprowadziłem kilkadziesiąt wywiadów z podziemnymi wydawcami. Przygotowałem m.in. prace pod tytułem «Regionalna Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” Region Gdansk w latach 1982–1989», opublikowaną w książce pod red. A. Friszkego „Solidarność podziemna 1981–1989” (2006) oraz „Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 1979-1990” (2015), książkę nagrodzona w konkursie na najlepszy debiut historyczny (2012).
dr Grzegorz Piotrowski
e-mail: g.piotrowski@ecs.gda.pl

Studiowałem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu etnologię i antropologię kulturową oraz filozofię w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Rozprawę doktorską pt. ‘Alterglobalists in Postsocialism: a Study of Central Eastern European Activists’ obroniłem w 2011 roku na European University Institute we Florencji. Pracowałem na Sodertorn University w Szwecji realizując szereg projektów badawczych, byłem stypendystą Volkswagen Stiftung (w Budapeszcie) oraz Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (w Berlinie). W Europejskim Centrum Solidarności zajmuję się organizacją Gdańskich Wykładów Solidarności oraz badaniami naukowymi. Od lat zajmuję się problematyką społeczeństwa obywatelskiego, transformacji ustrojowej oraz radykalnych i oddolnych ruchów społecznych, publikowałem artykuły między innymi na temat alterglobalistów, anarchistów czy squattersów. Oprócz artykułów jestem autorem książki ‘In the Shadow of the Iron Curtain: Central and Eastern European Alterglobalists’ (Peter Lang Verlag 2017) oraz współredaktorem tomów ‘Radical Left in Europe’ (wraz z Magnusem Wennerhagiem oraz Christianem Froechlichem, Routlege 2017) oraz ‘Skłoting w Europie Środkowej i Rosji’ (wraz z Dominiką V. Polanską i Miguelem A. Martinezem, Bęc Zmiana 2017).
 
prof. Wojciech Polak
e-mail: wp@umk.pl

Urodzony w 1962 r. w Olsztynie. Profesor, pracownik Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Działu Badań Historycznych Europejskiego Centrum Solidarności. Przewodniczący toruńskiego klubu „Szewska Pasja”. Autor wielu książek z zakresu dziejów stanu wojennego, „Solidarności”, opozycji demokratycznej w Polsce, a także historii Polski XVII wieku. Konsultant wystawy stałej Europejskiego Centrum Solidarności. Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W lutym 1981 został członkiem Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Działalność podziemną w NZS prowadził także po wprowadzeniu stanu wojennego, był członkiem podziemnego Tymczasowego Zarządu Uczelnianego NZS UMK. Równocześnie przez całe lata osiemdziesiąte współpracował ze strukturami podziemnymi „Solidarności” Regionu Toruńskiego i Regionu Olsztyńskiego (drukowanie i wydawanie gazetek, kolportaż, działalność publicystyczna, itp.). Wspierał też odradzające się od początku 1988 struktury NZS na UMK. W 1990 r. został członkiem – założycielem Porozumienia Centrum w Toruniu, następnie pełnił stanowisko członka Zarządu Wojewódzkiego PC w Toruniu i jego rzecznika prasowego. Należy do partii Prawo i Sprawiedliwość oraz NSZZ „Solidarność”. W 2007 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, został odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Artur Rogoś
e-mail: a.rogos@ecs.gda.pl

Jestem filologiem, od kilkunastu lat zawodowo związanym z książkami. W Europejskim Centrum Solidarności koordynuję projekty wydawnicze. Wcześniej pracowałem w wydawnictwie słowo/obraz terytoria, Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym, Tower Press, krótko w Gazecie Wyborczej. Obecnie prowadzę również projekt wydawniczy części PROSTE. Jestem słuchaczem Filologicznych Studiów Doktoranckich UG. Moje zainteresowania badawcze dotyczą przemian tekstu w perspektywie nowych technologii oraz zagadnienia dostępności e-treści. Prowadzę zajęcia z edytorstwa multimedialnego w Instytucie Filologii Polskiej UG. Jestem autorem książki Teleportal.pl. Przewodnik po portalach internetowych (Gdańsk 2000).
dr Przemysław Ruchlewski
tel.: 58 772 40 56
e-mail: p.ruchlewski@ecs.gda.pl
 
Studiowałem historię, nauki polityczne oraz politologię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2014 roku obroniłem doktorat z nauk humanistycznych. Od roku 2010 pracuję w Europejskim Centrum Solidarności. Jestem autorem ponad dwudziestu artykułów o tematyce najnowszej historii Polski. Koordynuję projekty naukowe, kulturalne, wydawnicze, zorganizowałem wiele konferencji, debat, sympozjów o znaczeniu lokalnym, regionalnym, jak i międzynarodowym. Jestem redaktorem pisma „Wolność i Solidarność”.
Moje naukowe zainteresowania koncentrują się wokół najnowszej historii Polski.
Oprócz artykułów naukowych opublikowałem m.in. Czas Przełomu. Solidarność 1980-1981 (współred. W. Polak, J. Kufel, 2010), O Polskę wolną! O Polskę solidarną! (współred. W. Polak, J. Kufel, 2011), Opozycja demokratyczna w PRL w latach 1976-1981, (współred. W. Polak, J. Kufel, 2012).