Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
18.05-19.05.2017

PRZECIWDZIAŁANIE BEZDOMNOŚCI W WYMIARZE EUROPEJSKIM | konferencja

Organizatorem konferencji jest Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Gdańskie. Partnerem głównym jest Europejska Federacja Organizacji Pomagających Bezdomnym FEANTSA. Będzie to dwudniowa międzynarodowa konferencja, poświęcona problematyce bezdomności i sposobom zapobiegania jej w krajach europejskich. Przewiduje się uczestnictwo około 350 osób ze wszystkich krajów Unii Europejskiej i nie tylko. W tym około 30 różnych panelistów. Konferencja będzie dzielić się na część plenarną (odbywającą się w audytorium), oraz warsztaty.