Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności

Schemat organizacyjny

    DYREKTOR ECS    

|

Główny Księgowy
Wydział Finansowy

|

Zastępca Dyrektora
ds. Zarządzania Majątkiem
Wydział Zarządzania Majątkiem

|

Zastępca Dyrektora
ds. Kultury Obywatelskiej
Wydział Kultury Obywatelskiej

|

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
Wydział Myśli Społecznej

|

Zastępca Dyrektora
ds. Muzealno-Archiwalnych
i Biblioteki
Wydział
Muzealno-Archiwalny
i Biblioteka

|

Kierownik
Dział Promocji i PR

|

Główny Specjalista
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. Obsługi Biura Dyrektora
i Kancelarii
• Dział Księgowości
• Dział Zamówień
Publicznych
• Dział Kas
• Dział Personalny
• Dział Kontrolingu
• Dział Administracji
• Dział Techniczny
• Dział Informatyczny
• Dział Obsługi
Technicznej Wydarzeń
• Dział Projektów
Obywatelskich
• Dział Projektów
Edukacyjnych
• Dział Badań
Historycznych
• Dział Badań
Społecznych
• Samodzielne Stanowisko ds. Wydawniczych
• Dział – Archiwum
i Organizacji Wystaw
• Dział – Biblioteka
• Dział Dokumentacji Filmowej
• Samodzielne Wieloosobowe
Stanowisko ds. Dziedzictwa Kulturowego