Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735

Warning: mkdir() [function.mkdir]: No such file or directory in /includes/Core/AdoDB/adodb5/adodb.inc.php on line 1735
Europejskie Centrum Solidarności
22.11.2017

GDAŃSKIE WYKŁADY SOLIDARNOŚCI | Małgorzata Omilanowska

termin | 22 listopada, środa, godz. 18
miejsca | ECS, biblioteka
wstęp | wolny

MAŁGORZATA OMILANOWSKA
Architektura miejsca. Identyfikacja regionalna w architekturze publicznej ostatniej dekady

Polska architektura ostatniej dekady osiągnęła bardzo wysoki poziom, potwierdzony nie tylko opiniami krytyków i badaczy, ale także gremiów jurorskich decydujących o przyznawaniu najbardziej prestiżowych nagród w międzynarodowych konkursach. Co zadecydowało o tym, że właśnie aktualnie tworzącemu pokoleniu architektów udało się osiągnąć tak wysoki poziom, co nie udało się poprzednim, niewątpliwie równie uzdolnionym pokoleniom? Czym budowle wznoszone w ostatnich latach w Polsce zachwyciły międzynarodową publiczność? Wykład będzie próbą odpowiedzi na te i inne pytania związane z sukcesem polskiej architektury ostatnich lat.

Prof. Małgorzata Omilanowska specjalizuje się w historii architektury i sztuki, ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się także na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Berlinie. Zawodowo związana z Instytutem Sztuki PAN, gdzie była m.in. wicedyrektorem i redaktorem naczelnym Słownika Architektów Polskich. Została też wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W 2008 objęła funkcję dyrektora Instytutu Historii Sztuki UG, była także wiceministrem i ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w latach 2012-2015.