Autorytety | publiczne spotkanie i dyskusja

gość | Janina Ochojska

Janina Ochojska spotkała się z publicznością w ramach cyklu AUTORYTETY, który gromadzi pozytywnych bohaterów życia społecznego, ludzi gotowych zmieniać, ulepszać życie wokół siebie. Janina Ochojska, założycielka i prezes Polskiej Akcji Humanitarnej, pozostaje niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie pomocy humanitarnej. Od końca lat 70. związana była z opozycją demokratyczną. W 1992 roku zorganizowała pierwszy konwój polskiej pomocy dla pogrążonej w wojnie Jugosławii. Janina Ochojska przyniosła piękne i proste przesłanie: każdy może nieść pomoc potrzebującym, autorytety to bezcenny dar, a niepełnosprawność jest darem.

moderator | Patrycja Medowska, zastępca dyrektora ECS